Active lifestyleamusement2apartment2Architecturearrow-downPage 1Group 3arrow22arrow2arrow2bike2blocks2bus2cafecalendar2check2close2Common facilitiesGroup 2amusement2Culture EntertainmentShapedocument2arrow2arrow2arrow22Eat Drinkemail2expand2external_link2Family friendlyfavourite2filter2Getting thereGreen solutionsgrocery_store2grocerystoreShapeHealthcareholiday_cottage2Shapehospital2house2pin_distanceicon-unit-v2like2list2Local servicesbonava logotype primarybonava logotype secondarybonava logotype_symbolMap-pinminus2mobile2parkNature activitiesnature_trails2Neighbourhood storyparking2pdf2plot2plus2Group 2external_link2preschool2restaurant2row_house2schools2Schoolssearch2semi_detached2settings2Shoppinglocal_services2Social lifestyleSpecial featuregymGroup 2tube2user2

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (HetiL 523/99, 10 §) mukainen rekisteriseloste Laatimispäivä: 3.5.2016

1. Rekisterinpitäjä

Bonava Suomi Oy
Töölönlahdenkatu 2, PL 1100
00100 Helsinki
puh. 010 400 2000

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Virpi Hartikainen, Head of Marketing, Sales and Customer service
Töölönlahdenkatu 2, PL 1100
00100 Helsinki
puh. 010 400 2723

3. Rekisterin nimi

Henkilörekisteri asunnoista kiinnostuneista

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Yhteydenpito asunnon ostaneisiin, varanneisiin tai asunnoista kiinnostuneiksi ilmoittautuneisiin. Rekisteriä käytetään myös Bonava Suomi Oy:n asuntojen markkinointiin, sähköiseen markkinointiin, markkinointitutkimuksiin ja –kilpailuihin sekä asiakaspalautteen keräämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoite ja asunnonhakukriteerit, sekä yhteydenottoajankohdat ja -tavat.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaista rekisteröidään ne tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa erilaisten menekinedistämistoimenpiteiden yhteydessä tai verkkosivuja käyttäessään, sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättäviä tietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lle talletetut tiedot on suojattu käyttöoikeuksilla sekä laitteiden fyysisellä suojauksella.

9. Henkilötietojen poistaminen rekisteristä

Halutessaan asiakas voi pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä.