amusement2apartment2architecture2arrow-downPage 1Group 3arrow22arrow2arrow2bike2blocks2bus2cafecalendar2check2close2Group 2amusement2culture_entertainment2Shapedocument2arrow2arrow2arrow22Shapeemail2expand2external_link2favourite2filter2getting_there2green_solutions2grocery_store2grocerystoreShapehealthcare2holiday_cottage2Shapehospital2house2pin_distanceicon-unit-v2like2list2local_services2bonava logotype primarybonava logotype secondarybonava logotype_symbolMap-pinminus2mobile2parknature_activites2nature_trails2neighbourhood_story2parking2pdf2plot2plus2Group 2external_link2preschool2restaurant2row_house2schools2schools2search2semi_detached2settings2shopping2local_services2gymGroup 2tube2user2

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (HetiL 523/99, 10 §) mukainen rekisteriseloste Laatimispäivä: 3.5.2016

1. Rekisterinpitäjä

Bonava Suomi Oy
Mannerheimintie 103a, PL 13
00280 Helsinki
puh. 010 507 51

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Virpi Hartikainen, Head of Marketing, Sales and Customer service
Mannerheimintie 103a, PL 13
00280 Helsinki
puh. 010 507 5723

3. Rekisterin nimi

Henkilörekisteri asunnoista kiinnostuneista

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Yhteydenpito asunnon ostaneisiin, varanneisiin tai asunnoista kiinnostuneiksi ilmoittautuneisiin. Rekisteriä käytetään myös Bonava Suomi Oy:n asuntojen markkinointiin, sähköiseen markkinointiin, markkinointitutkimuksiin ja –kilpailuihin sekä asiakaspalautteen keräämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoite ja asunnonhakukriteerit, sekä yhteydenottoajankohdat ja -tavat.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaista rekisteröidään ne tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa erilaisten menekinedistämistoimenpiteiden yhteydessä tai verkkosivuja käyttäessään, sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättäviä tietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lle talletetut tiedot on suojattu käyttöoikeuksilla sekä laitteiden fyysisellä suojauksella.

9. Henkilötietojen poistaminen rekisteristä

Halutessaan asiakas voi pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä.