Active lifestyleamusement2apartment2Architecturearrow-downPage 1Group 3arrow22arrow2arrow2attachbike2blocks2bonavapinbonavapin-in-availablebus2cafecalendar2check2close2collapse2CollapseCommon facilitiesGroup 2CloseGood SVG BlackOK SVG BlackPoor SVG BlackVery good SVG BlackVery poor SVG Blackamusement2Culture EntertainmentShapedocument2document_blankdoublearrowarrow2arrow2arrow22Eat Drinkemail2expand2external_link2Family friendlyfavourite2filter2Getting thereGreen solutionsgrocery_store2grocerystoreShapeHealthcareheart_activeHeart filled SVG Blackheart_inactiveholiday_cottage2Shapehospital2house2mypagespin_distanceicon-unit-v2like2list2Local servicesbonava logotype primarybonava logotype secondarybonava logotype_symbolMaintenance SVG BlackMap-pinminus2minus2mobile2parkNature activitiesnature_trails2Neighbourhood storyclose - kopiaparking2pdf2plot2plus2Group 2external_link2preschool2restaurant2row_house2schools2Schoolssearch2semi_detached2settings2Shoppinglocal_services2Social lifestyleSpecial featuregymtapTools SVG BlackGroup 2tube2user2

Elsin uratarina Bonavalla

Elsi Lahdenmaa työskentelee Bonavalla myyntipäällikkönä ja tukee työssään myyntitiimejä sekä tekee tiivistä yhteistyötä projektitiimien kanssa. Täältä voit lukea, mitä Elsin työpäivät pitävät sisällään ja millaista osaamista myyntipäällikön työssä tarvitaan. Elsi kertoo myös, mikä on Bonavalla työskentelemisessä parasta

Kerro lyhyesti urastasi Bonavalla

Työskentelen Tampereen myyntitiimin esimiehenä ja lisäksi tuen Turun ja Oulun myyntitiimejä. Aloitin NCC:llä vuonna 2006, eli noin 13 vuotta sitten. Bonava irtautui NCC:stä kolme vuotta sitten, keväällä 2016. Olen työskennellyt rakentamisen alalla vuodesta 1980 lähtien. Koko työhistoriani olen työskennellyt asumisen, myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun parissa.

Mitä myyntipäällikkö tekee Bonavalla?

Myyntipäällikön roolissani tärkein tehtäväni on varmistaa hyvä asiakastyytyväisyys sekä luoda myyntitiimille edellytykset asetettujen tavoitteiden mukaisiin myyntituloksiin. Tavoitteiden saavuttamiseksi teen tiivistä yhteistyötä myyntitiimien kanssa. Samalla haluan edistää hyvää yhteistyötä projektitiimien ja muiden sisäisten sekä ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Myyjillämme on paras tieto ja tuntemus asiakasrajapinnasta päivittäisen työnsä kautta. Tätä tietoa tarvitaan projektin kaikissa vaiheissa. Myynnin näkemystä tarvitaan jo tontin hankintavaiheessa ja kohteen suunnitteluvaiheessa yhteistyö vielä tiivistyy, kun pyritään varmistamaan mahdollisimman hyvin markkinoille sopiva kohde, oikea asuntojakauma ja hyvät huoneistopohjat kilpailukykyiseen hintaan. Ennakkomarkkinoinnin ja myynnin etenemisen aktiivinen seuranta on yksi tärkeimmistä tehtävistä voidaksemme reagoida oikea-aikaisesti, mikäli tarvitaan uusia tai erilaisia toimenpiteitä myynnin vauhdittamiseksi. Asuntomarkkinan ja kilpailijoiden seuranta on myös oleellinen osa työtehtävääni.

Koen myynninedistämisen ja verkostoitumisen potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa tärkeäksi. Pyrin varmistamaan omalta osaltani, että myyntiimin asiantuntemus on aktiivisesti mukana sovitun prosessin mukaisesti. Myyntiprosessin kehittämiseen osallistuminen, uusien toimintatapojen implementointi sekä tiedonkulun varmistaminen ovat myös tärkeässä roolissa, kuten kaikissa rooleissa Bonavalla. Tehtäviini kuuluu tietysti myös erilaisia hallinnollisia esimiestehtäviä.

Millainen on tyypillinen työviikkosi?

Työssäni tapaan asiakkaita, teen kauppoja sekä osallistun asuntoesittelyihin ja erilaisiin asiakastilaisuuksiin. Työtehtävät ovat todella monipuolisia ja mielenkiintoisia, eikä yksikään päivä ole samanlainen tai täysin ennalta aavistettava.

Osa työstäni on tulevaisuuden suunnittelua, mutta päivittäinen työ hyvinkin konkreettisten tilanteiden ratkaisemista. Osallistun moniin palavereihin, muun muassa suunnittelu- ja projektipalavereihin. Myyjien kanssa käymme päivittäin läpi erilaisia asiakastilanteita, suunnittelemme esittelyaikatauluja, resursoimme sekä ideoimme markkinointitoimia ja kampanjoita.

Mikä on mielestäsi parasta Bonavalla työskentelyssä?

Parasta Bonavalla työskentelyssä on aidosti asiakaslähtöinen toimintatapa. Olen ollut pitkään alalla ja asiakaslähtöisyys on ollut aina puheissa mukana, mutta nyt koen nyt työskenteleväni yrityksessä, joka on saattamassa sitä teoiksi asti.

Asiakastyytyväisyyden merkityksen korostaminen sekä sen mittaaminen kertovat meille, miten olemme onnistuneet. Asiakasnäkökulman huomioiminen prosessin kaikissa vaiheissa on kilpailukykymme kannalta äärimmäisen tärkeää. Asiakaslähtöisen palvelun sekä tuotteen kehittämisen kautta voimme tarjota asiakkaallemme lisäarvoa ja lisätä yrityksemme houkuttelevuutta asiakkaan silmissä. - Asiakashan maksaa palkkamme, toimimmepa missä tahansa roolissa Bonavalla.

Bonavalla on myös hieno tavoite kohtuuhintaisen asumisen kehittämisestä ja teemme tiiminä töitä voidaksemme muuttaa rakentamisen toimialaa ja kustannuksia. Meillä on mielestäni hyvä ja innostunut ilmapiiri sekä sovittuihin tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö.

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät ammatilliset ja henkilökohtaiset ominaisuudet ja osaamiset, joita myyntipäällikön työssä tarvitaan eniten?

Työssäni olennaista on asiakkaan ja myyjän prosessin ymmärtäminen, eli mikä on asiakkaalle tärkeää ja merkityksellistä päätöksentekovaiheessa ja kuinka pystymme parhaiten tukemaan asiakasta ostopäätöksen teossa.

Työssäni tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja tavoitteisiin sitoutumista. Koskaan ei pidä antaa periksi, vaan yrittää löytää ja etsiä uusia tapoja ratkaista haasteet. Ratkaisu on yleensä aina löydettävissä. Keskeistä on tahto tehdä kauppaa ja saavuutta tuloksia. Yllättävissä tilanteissa hyödyksi on myös valmius reagoida nopeasti. Tiimityössä olennaista on myös hyvän yhteishengen ylläpitäminen ja yhdessä onnistumisista iloitseminen.