Active lifestyleamusement2apartment2Architecturearrow-downPage 1Group 3arrow22arrow2arrow2attachbike2blocks2bonavapinbonavapin-in-availablebus2cafecalendar2check2close2collapse2CollapseCommon facilitiesGroup 2CloseGood SVG BlackOK SVG BlackPoor SVG BlackVery good SVG BlackVery poor SVG Blackamusement2Culture EntertainmentShapedocument2document_blankdoublearrowarrow2arrow2arrow22Eat Drinkemail2expand2external_link2Family friendlyfavourite2filter2Getting thereGreen solutionsgrocery_store2grocerystoreShapeHealthcareheart_activeHeart filled SVG Blackheart_inactiveholiday_cottage2Shapehospital2house2mypagespin_distanceicon-unit-v2like2list2Local servicesbonava logotype primarybonava logotype secondarybonava logotype_symbolMaintenance SVG BlackMap-pinminus2minus2mobile2parkNature activitiesnature_trails2Neighbourhood storyclose - kopiaparking2pdf2plot2plus2Group 2external_link2preschool2restaurant2row_house2schools2Schoolssearch2semi_detached2settings2Shoppinglocal_services2Social lifestyleSpecial featuregymtapTools SVG BlackGroup 2tube2user2

Heikin uratarina Bonavalla

Heikki työskentelee projektijohtajana Bonavalla ja on projekteissa mukana aina maanhankintavaiheesta valmiin asuinkohteen 10-vuotis tarkastuksiin asti. Täältä voit lukea, mitä Heikin monipuoliset ja vaihtelevat työpäivät pitävät sisällään ja millaista osaamista projektijohtajan työssä tarvitaan. Heikki kertoo myös, mikä tekee hänen mielestään Bonavasta hyvän työpaikan.

Kerro lyhyesti urastasi Bonavalla

Aloitin Bonavalla kesäkuussa 2016, eli noin 3 vuotta sitten ja työskentelen projektijohtajana Helsingissä. Siirryin Bonavalle julkisen puolen toimitilojen hankekehitystehtävistä. Koulutukseltani olen arkkitehti ja ennen hyppäämistä rakennuttamistehtäviin toimin rakennussuunnittelijana muun muassa eri tyyppisissä asuntorakentamisen sekä toimitilojen kehitys-, uudis- ja korjaushankkeissa.

Mitä projektijohtaja tekee Bonavalla?

Projektijohtajan työssä ohjaan sitä, että uusi asuinkerrostalo naapurustoineen nousee ajallaan ja koko projektitiimin yhdessä asettamien tavoitteiden mukaisesti, ja että tiimilläni on parhaat mahdolliset eväät projektien edistämiseen.

Hyödynnämme yksiköidemme henkilöstön laaja-alaista ammattitaitoa. Näin varmistamme, että eri näkökulmat tulevat parhaalla mahdollisella tavalla hyödynnetyksi projektin jokaisessa vaiheissa. Tavoitteeni on sitouttaa tiimi projektiin koko sen elinkaaren ajalle, pitäen koko projektitiimillä kirkkaana mielessä, että me luomme onnellisia koteja ja naapurustoja yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Millainen on tyypillinen työviikkosi?

Työpäiväni ovat monipuolisia ja vaihtelevia. Kalenteri täyttyy helposti palavereista ja tapaamisista sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa. Esimerkiksi tontinhankintavaiheessa mietin projektiaihioiden sopivuutta juuri Bonavalle. Keskeisimpiä tehtäviäni on varmistaa, että projekteille asetetut tavoitteet ja aikataulut täyttyvät ja projektin sisäinen viestintä toimii.

Toiminnallani haluan tukea projektitiimiläisiä itsenäisten ratkaisujen tekemisessä. Pyrin myös löytämään mahdollisimman paljon aikaa spontaaneihin jutustelutuokioihin - aiheesta ja aiheen vierestä.

Mikä on mielestäsi parasta Bonavalla työskentelyssä?

Bonavalla on tahtotila muuttaa koko rakentamisen alaa ja samalla vakiintuneita toimintatapoja ja tehdä asioita eri tavalla kuin alalla on totuttu tekemään. Tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja, jotka tuovat kustannustehokkuuden lisäksi lisäarvoa asiakkaidemme jokapäiväiseen elämään. Sen sijaan, että rakennutamme vain yhtä projektia tai yhtä taloa, haluamme olla kehittämässä koko naapurustoa.

Tässä hommassa tärkeää on työyhteisön osallistaminen ja tarkastelukulmien laventaminen valintoja tehtäessä. Bonavalla on monimuotoinen työyhteisö ja minulla on työkavereita monista eri taustoista, jolloin pääsen oppimaan paljon muilta.

Työntekijöiden hyvinvointiin sekä tiimihengen ylläpitämiseen satsataan Bonavalla ja työyhteisön fiilis on hyvällä tasolla. Osaamisen kehittämiseen ja kouluttautumiseen suhtaudutaan kannustavasti. Meillä uuden työntekijän perehdytysprosessi oli hienosti hoidettu ja suunniteltu kokonaisuus. Bonava on työnantajana joustava ja meillä on luottamukseen perustuva työkulttuuri, mikä edesauttaa työn yhteensovittamista muun ajankäytön kanssa.

Täytyy myös mainita, että toimistomme sijainti keskeisellä paikalla Sanomatalossa, ihan Helsingin ytimessä ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta tukevat monitilatoimiston työskentelytilat ovat iso plussa.

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät ammatilliset ja henkilökohtaiset ominaisuudet ja osaamiset, joita projektijohtajan työssä tarvitaan eniten?

Projektijohtajan työssä on tärkeää löytää aikaa oman työn suunnitteluun, kalenterin hallinnointiin ja mahdollisten riskien arviointiin. Vaikka projektia kohtaavia, joskus haastaviakin tilanteita pyritään ennakoimaan, niin työssäni pitää myös kestää epävarmuutta ja muutoksia. Päätöksenteko usein helpottuu, kun pitää näkökulman projektissa kokonaisuutena.

Monien eri tahojen kanssa työskennellessä hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä. Projektijohtajan työssä onnistuminen edellyttää koko tiimin onnistumista työssään.

Bonavalla asiakas on keskiössä ja arvioimme ratkaisujamme asiakkaan näkökulmasta. Kiinnostus asumiseen ja siihen, miten voimme tukea ihmisten arjen sujumista, on siten keskeistä kaikissa työtehtävissämme.