Active lifestyleamusement2apartment2Architecturearrow-downPage 1Group 3arrow22arrow2arrow2attachbike2blocks2bonavapinbonavapin-in-availablebus2cafecalendar2check2close2collapse2CollapseCommon facilitiesGroup 2CloseGood SVG BlackOK SVG BlackPoor SVG BlackVery good SVG BlackVery poor SVG Blackamusement2Culture EntertainmentShapedocument2document_blankdoublearrowarrow2arrow2arrow22Eat Drinkemail2expand2external_link2Family friendlyfavourite2filter2Getting thereGreen solutionsgrocery_store2grocerystoreShapeHealthcareheart_activeHeart filled SVG Blackheart_inactiveholiday_cottage2Shapehospital2house2mypagespin_distanceicon-unit-v2like2list2Local servicesbonava logotype primarybonava logotype secondarybonava logotype_symbolMaintenance SVG BlackMap-pinminus2minus2mobile2parkNature activitiesnature_trails2Neighbourhood storyclose - kopiaparking2pdf2plot2plus2Group 2external_link2preschool2restaurant2row_house2schools2Schoolssearch2semi_detached2settings2Shoppinglocal_services2Social lifestyleSpecial featuregymtapTools SVG BlackGroup 2tube2user2

Mikan uratarina Bonavalla

Mika Hautaviita työskentelee Bonavalla työmaapäällikkönä toimien työmaatiimin esimiehenä ja johtaen rakentamista tavoitteiden mukaisesti, turvallisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Täältä voit lukea lisää Mikan työtehtävistä ja siitä, millaista on työskennellä Bonavalla.

Kerro lyhyesti urastasi Bonavalla

Aloitin työskentelyn Bonava Suomi Oy:ssä elokuussa 2018, eli vuoden verran olen ehtinyt olemaan bonavalainen. Koulutukseltani olen rakennusinsinööri ja siirryin tänne Lemminkäinen Talo Oy:ltä / YIT Talo Oy:ltä vastaavan työnjohtajan tehtävistä, joita olen nyt tehnyt kolmen vuoden ajan. Ennen vastaavana oloa työskentelin työmaainsinöörinä sekä korjaus että uudispuolella niin toimitila kuin asuinrakennuksissakin noin kahdeksan vuoden ajan.

Mitä työmaapäällikkö tekee Bonavalla?

Tällä hetkellä toimin työmaapäällikkönä ja myös vastaavana työnjohtajana kahdessa asuinkerrostalossa ja niiden keskelle rakentuvassa pysäköintihallissa. Olen erittäin ystävällisen, asiantuntevan ja tehokkaan työmaatiimin esimies.

Työmaapäällikkönä johdan rakentamista annettuihin tavoitteisiin nähden, turvallisesti ja ympäristöä kunnioittaen.

Millainen on tyypillinen työviikkosi?

Tyypillinen työviikko vaihtelee aika paljon. Työviikot pitävät sisällään juoksevien asioiden hoitoa, muun muassa suunnitelmiin ja toteutukseen liittyviä kysymyksiä ja erilaisia tehtäviä niin työmaalla kuin toimiston ja työmaan välillä. Palavereita ja koulutuksia on myös tarpeen mukaan. Bonavalla visiona on olla Nolla tapaturmaa -työpaikka, eli vahinkojen välttäminen kaikessa toiminnassa on meille ensisijaista. Minulle tämä tarkoittaa sitä, että kierrän päivittäin työmaata läpi työturvallisuutta silmällä pitäen.

Toimin tiiviissä yhteistyössä kaikkien eri sidosryhmien kanssa; kuten hankinnan, laskennan, suunnittelun ja urakoitsijoiden kanssa. Hoidan myös työmaan asiat viranomaisten kanssa.

Parhaan työmaatiimin ja esimiehen kanssa on hyvä tehdä töitä.

Mikä on mielestäsi parasta Bonavalla työskentelyssä?

Bonavalla ehdottomasti parasta on kaikkien positiivinen ja ystävällinen asenne, mikä ei välttämättä ole aina ihan tyypillistä rakennusalalla. Jokaisen kanssa pystyy hoitamaan asian kuin asian, hymyillen. Bonavalla järjestetään myös paljon työtä tukevia koulutuksia sekä vapaa-ajan toimintaa. Työntekijöitä kunnioitetaan ja heistä pidetään huolta.

Bonavan arvot ovat työmaalla läsnä koko ajan. Kaikki lähtee siitä, että asunto naapurustoineen tehdään asukasta kuunnellen.

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät ammatilliset ja henkilökohtaiset ominaisuudet ja osaamiset, joita tehtävässäsi tarvitaan eniten?

Työmaapäällikön tehtävänä on luoda edellytykset työmaatiimille, jotta jokainen voi päästä tavoitteisiinsa. Tässä roolissa pitää pystyä toimimaan erilaisten ihmisten kanssa ja ymmärtää kaikki huomioon otettavat asiat rakentamisen kokonaisuudessa. Aikataulutus, kustannusten hallinta ja urakoitsijoiden töiden yhteen sovittaminen ovat myös ykkösasioita tässä tehtävässä.