Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Laskutustiedot

Laskut Bonava Suomi Oy:lle

Laskujen sujuvan käsittelyn varmistamiseksi, tulee kaikissa Bonava Suomi Oy:lle osoitetuissa ostolaskuissa olla oikeat tunnistetiedot.

Laskujen täsmälliset ja oikeat tiedot helpottavat ja nopeuttavat niiden hallintaa. Pyydämme erillisiä laskuja eri projekteille. Laskut vastaanotetaan vain postitse tai verkkolaskuna.

Verkkolaskujen tiedot

  • Operaattori Maventa Oy (Visma Solutions Oy)
  • OVT–tunnus: 003727267143
  • Operaattoritunnus: 003721291126
  • Operaattoritunnus, jos lähettäjä käyttää pankkia operaattorina DABAFIHH

Laskutusosoitteemme paperilaskuille on Bonava Suomi Oy, PL 5, 80020 Kollektor Scan, Finland

Laskujen sujuvan käsittelyn varmistamiseksi laskun viitetietoihin tulee merkitä:

  • Tarvittava projektinumero 4 tai 7 merkkiä, sisältäen pelkkiä numeroita

Lisätietoja voi tiedustella ensisijaisesti tilaajalta tai osoitteesta laskutus@bonava.fi.