Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Laskutustiedot

Bonava Suomi Oy:n laskutusosoitteet ja -ohjeet

Laskunkäsittelyn nopeuttamiseksi pyydämme merkitsemään laskulle alla oleviin kenttiin tilauksen yhteydessä saamanne projekti- tai kustannuspaikkanumeron:

Header/Order Reference (TEAPPS)
InvoiceDetails/OrderIdentifier (FINVOICE)

Pyydämme erillisiä laskuja eri kustannuspaikoille tai projekteille.
Laskulle tulee kirjoittaa projektin nimi.

Verkkolaskutuksen tiedot

Operaattori: Pagero Oy (2360990-0)
Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003727267143
Operaattoritunnus/Välittäjätunnus: 003723609900

Sähköpostitse lähetettävät laskut

Lähetysosoite: 003727267143.invoice.pagero@process.esker.net

  • Viestin vastaanottajakentässä ei saa olla muita osoitteita
  • Otsikkokenttään: Lasku
  • Jokainen lasku lähetetään erillisenä sähköpostiviestinä. Laskun ja sen liitteiden tulee olla saman sähköpostin liitetiedostoina pdf-muodossa. Ensimmäiseen liitetiedostoon tulee lasku ja sen jälkeen liitteet omiin tiedostoihinsa. Sähköpostin maksimikoko 15 MB. Viestin tekstiosassa olevia tietoja ei välitetä eteenpäin.

Kirjeposti

Bonava Suomi Oy
2726714-3
PL 1100 (Töölönlahdenkatu 2)
00101 HELSINKI

Laskun maksuehdon on oltava vähintään 30 päivää netto.
Pyydämme lähettämään paperilaskut yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Kiitos yhteistyöstä!

Lisätietoja:
talous@bonava.fi

Bonava Suomi Oy billing addresses and billing instructions for vendor

To make invoice handling quicker we ask you to mark the project number/cost center number given you by us when ordering to the following fields:

Header/Order Reference (TEAPPS)
InvoiceDetails/OrderIdentifier (FINVOICE)

We ask you to send separate invoices for separate cost centers or projects.

E-invoicing

Operator: Pagero Oy (2360990-0)
Address/EDI-ID: 003727267143
Operator ID: 003723609900

Invoices via email

Address: 003727267143.invoice.pagero@process.esker.net

  • No other addresses in the receiver field allowed.
  • Subject: Lasku
  • Every invoice is to be sent in a separate email. The invoice and its attachments must be in the same email in pdf form, as email attachment files. The first attachment file must include the invoice, and the invoice attachments must be included after that in their own attachment files. The maximum size for the email is 15 MB. Data in the message text part will not be transmitted.

Letters:

Bonava Suomi Oy
2726714-3
PL 1100 (Töölönlahdenkatu 2)
00101 HELSINKI


Payment term must be at least 30 days net.
We ask you to send paper invoices into the above email address.


Thank you for co-operation!
Further information: talous@bonava.fi