Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Työturvallisuus

Kaikessa toiminnassamme on aina etusijalla ihmisten ja ympäristön hyvinvointi sekä turvallisuus. Meille tärkeintä on, että jokainen työmaillamme tai tiloissamme työskentelevä voi työpäivän jälkeen lähteä kotiin terveenä.

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Tahtotilamme on, että nolla tapaturmaa ei ole vain tavoite, vaan se on tapa toimia. Siksi pyrimme jatkuvasti kehittämään työturvallisuuskulttuuriamme ja koulutamme henkilöstöämme. Meillä jokaisella on velvollisuus toimia vastuullisesti ja turvallisesti sekä välittää muiden turvallisuudesta.  

Ennakoiva työturvallisuusjohtaminen on yksi tärkeimmistä keinoista parantaa työturvallisuuttamme.

Kannustamme työntekijöitämme ja aliurakoitsijoitamme raportoimaan havaitut työ- ja ympäristöturvallisuuspuutteet turvallisuus- tai ympäristöhavaintoina. Havaintojen kirjaaminen on tehty mahdollisimman helpoksi ja niitä voivat kirjata kaikki bonavalaiset ja aliurakoitsijoiden työntekijät. Tarvitaan vain älypuhelin, verkkoyhteys ja QR-koodi, joka löytyy jokaiselta työmaalta. Kannustamme kirjaamaan myös positiivisia havaintoja, jotta saamme hyvät käytännöt ja tavat toimia kaikkien työmaiden tietoisuuteen. 

Järjestämme vuosittain konsernin laajuisen Awareness Dayn, jonka tärkeimpänä tavoitteena on kasvattaa työturvallisuutietoutta. Tämän lisäksi järjestämme vuosittain Hazard Hunt -päivän, jolloin metsästämme yhdessä oman henkilöstömme ja aliurakoitsijoidemme kanssa turvallisuushavaintoja – pyrimme tunnistamaan ja raportoimaan mahdollisimman monta vaaran paikkaa. Tavoitteena on pystyä puuttumaan niihin hyvissä ajoin ennen kuin mitään vahinkoa ehtii tapahtua. Aktiivinen turvallisuus- ja ympäristöhavaintojen raportointi ja seuranta on loistava työkalu tapaturmiin johtavien syiden löytämiseksi ennen vahingon sattumista.  

Toimintaamme työmailla ohjaavat työturvallisuuslait ja -säädökset sekä Bonavan Työterveys- ja työturvallisuussäännöt.

Bonavan Työterveys- ja työturvallisuussäännöt - Bonava common Health and Safety Regulations

Työskentely Bonavan työmaalla

Covid-19

Noudatamme Bonavan työmailla viranomaisten suosituksia ja ohjeistuksia. Arvioimme ja tarpeen tullen päivitämme toimintaohjeitamme tilanteiden mahdollisesti muuttuessa. Covid -19 toimintaohje työmaille.

Työmaakohtaiset turvallisuusasiat käydään läpi työmaalle saavuttuasi. Perehdytyksen lisäksi vaadimme kaikilta voimassa olevaa työturvallisuuskorttia sekä kulunvalvontaamme varten valttikorttia.

Turvallisesti työmaavierailulla

Työmaillamme vierailevien asiakkaidemme turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Rakennustyömailla on monia vaaran paikkoja, erityisesti silloin kun rakennustyömaaympäristö ei ole entuudestaan tuttu. Tästä syystä pyydämme asiakkaitamme jo hyvissä ajoin ennen työmaavierailua tutustumaan asiakkaiden turvallisuusperehdytykseen

Miksi ei alle 12-vuotiaita työmaalle?

Työmaavierailun aikana on käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten turvajalkineita. Valitettavasti kaikkia suojavarusteita ei ole saatavilla lasten kokoa. Työmaalla on vaaroja ja erilaisia haittatekijöitä, joiden vuoksi suojavarusteita käytetään. Kulkutie asuntoihin on työmaa-alueen läpi, jolloin saattaa tulla hetkellisiä altistumisia melulle, pölylle ja kemikaaleille. Lisäksi matkan varrella saattaa olla erilaisia vaaran paikkoja, joilta haluamme suojella lapsia.

Toiminta hätätilanteessa

Työmaalla sinulle opastetaan pelastautumisen kannalta tärkeät asiat, kuten hätäuloskäynnit ja kokoontumispaikka. Hätätilanteen sattuessa toimi aina vierailusi isännän tai emännän antamien ohjeiden mukaisesti. Työmaahenkilöstö hoitaa ensisijaisesti palo- ja pelastustoimet.

Kysy meiltä lisää, vastaamme mielellämme.