Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Työturvallisuus

Kaikessa toiminnassamme on aina etusijalla ihmisten ja ympäristön hyvinvointi sekä turvallisuus. Meille tärkeintä on, että jokainen työmaillamme tai tiloissamme työskentelevä voi työpäivän jälkeen lähteä kotiin terveenä.

Terveen ja turvallisen työpaikan varmistaminen kaikille

Bonavalla onnistumisen mittarina ole ei ainoastaan tapaturmattomuus, vaan painotamme kaikkien päivittäistä terveyttä ja turvallisuutta. Painopiste on työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden ennakoivissa toimissa. Kukaan ei luo turvallisuuskulttuuria yksin, vaan se tehdään yhdessä.

Kannustamme työntekijöitämme ja aliurakoitsijoitamme raportoimaan havaitut työ- ja ympäristöturvallisuuspuutteet turvallisuus- tai ympäristöhavaintoina. Havaintojen kirjaaminen on tehty mahdollisimman helpoksi ja niitä voivat kirjata kaikki bonavalaiset ja aliurakoitsijoiden työntekijät. Tarvitaan vain älypuhelin, verkkoyhteys ja QR-koodi, joka löytyy jokaiselta työmaalta. Kannustamme kirjaamaan myös positiivisia havaintoja, jotta saamme hyvät käytännöt ja tavat toimia kaikkien työmaiden tietoisuuteen.

Kehitämme turvallisuuskulttuuria mm. työturvallisuus- ja ympäristökoulutuksien avulla, jakamalla parhaita käytäntöjä sekä avoimella viestinnällä. Järjestämme vuosittain Bonava konsernin laajuisen Työturvallisuuden Tiedostamisviikon, jonka tärkeimpänä tavoitteena on kasvattaa työturvallisuustietoutta ja kehittää turvallisuuskulttuuria. Tämän lisäksi osallistumme aktiivisesti työturvallisuuden kehittämiseen eri alan toimijoiden kanssa. Toimintaamme työmailla ohjaavat lait ja -säädökset sekä Bonavan työterveys- ja työturvallisuussäännöt.

Bonavan työturvallisuusperehdytys

Haluamme varmistaa, että jokaisen työmaillamme työskentelevän tiedot työturvallisuudesta ovat riittävällä tasolla. Siksi edellytämme jokaiselta työntekijältä Bonava työturvallisuusperehdytyksen suorittamista jo ennen työmaalle saapumista. Ennakkoperehdytys tulee suorittaa kerran vuodessa, ja se on osa perehdytystä kaikilla Bonavan työmailla. Siirry tästä Bonavan ennakkoperehdytykseen.

Työmaakohtaiset turvallisuusasiat käydään läpi työmaalle saavuttuasi. Perehdytyksen lisäksi vaadimme kaikilta voimassa olevaa TTK:n työturvallisuuskorttia sekä kulunvalvontaamme varten valttikorttia.

Turvallisesti työmaavierailulla

Työmaillamme vierailevien asiakkaidemme turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Rakennustyömailla on monia vaaran paikkoja, erityisesti silloin kun rakennustyömaaympäristö ei ole entuudestaan tuttu. Tästä syystä pyydämme asiakkaitamme jo hyvissä ajoin ennen työmaavierailua tutustumaan asiakkaiden turvallisuusperehdytykseen.

Miksi ei alle 12-vuotiaita työmaalle?

Työmaavierailun aikana on käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten turvajalkineita. Valitettavasti kaikkia suojavarusteita ei ole saatavilla lasten kokoa. Työmaalla on vaaroja ja erilaisia haittatekijöitä, joiden vuoksi suojavarusteita käytetään. Kulkutie asuntoihin on työmaa-alueen läpi, jolloin saattaa tulla hetkellisiä altistumisia melulle, pölylle ja kemikaaleille. Lisäksi matkan varrella saattaa olla erilaisia vaaran paikkoja, joilta haluamme suojella lapsia.

Toiminta hätätilanteessa

Työmaalla sinulle opastetaan pelastautumisen kannalta tärkeät asiat, kuten hätäuloskäynnit ja kokoontumispaikka. Hätätilanteen sattuessa toimi aina vierailusi isännän tai emännän antamien ohjeiden mukaisesti. Työmaahenkilöstö hoitaa ensisijaisesti palo- ja pelastustoimet.

Kysy meiltä lisää, vastaamme mielellämme.

Bonavan Työterveys- ja työturvallisuussäännöt - Bonava common Health and Safety Regulations

Ennakoiva työturvallisuusjohtaminen on yksi tärkeimmistä keinoista parantaa työturvallisuuttamme.