Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Vastuullisuus Bonavalla

Vastuullisuus on liiketoimintamme perusta. Vastaamme asuntojen tarpeeseen ja edistämme kestävää yhteiskuntaa ja yhteisöllisyyttä rakentamalla sosiaalisesti ja ympäristön näkökulmasta hyvin toimivia asuinalueita.

Vastuullisuusohjelma näyttää meille suunnan

Kestävän kehityksen agendamme ohjaa pitkän aikavälin suuntaamme. Se yksilöi priorisoitavat aihealueet, jotka auttavat meitä onnistumaan strategiassamme, saavuttamaan tavoitteemme sekä antamaan panoksemme maailmanlaajuisen kestävän kehityksen edistämiseksi.

Bonavan-konsernin vastuullisuusohjelma (ESG) rakentuu kolmesta osa-alueesta:

  • Ympäristön huomioiminen kaikessa toiminnassa
  • Ihmislähtöinen yrityskulttuuri
  • Huippusuoritukset mahdollistava toimintamalli