Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Kestävä kehitys

Ympäristöystävällinen koti on hyväksi sekä sinulle että tuleville sukupolville. Siksi kehitämme naapurustoja, jotka tekevät kestävästä asumisesta helpompaa. Tutkimme uusia teknologioita ja valitsemme materiaalit huolella. Haluamme luoda kestäviä koteja ja naapurustoja, joissa ihminen ja ympäristö kukoistavat.

Kestävät kodit ja naapurustot

Bonava-kodit ja -naapurustot tekevät ympäristöystävällisestä asumisesta helpompaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että talot rakennetaan resurssiviisaasti ympäristökuormitusta vähentäen. Ennen toiminnan aloittamista teemme jokaiselle työmaallemme ympäristösuunnitelman, joka huomioi työmaan tärkeimmät ympäristönäkökohdat, kuten ympäristövaikutukset, pöly- ja meluasiat, pohjavesien suojelun sekä jätteiden käsittelyn. Vuodesta 2018 lähtien Bonavan työmaiden energianlähteenä on käytetty tuulivoimaa.
 
Työskentelemme jatkuvasti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja olemme sitoutuneet vähentämään päästöjä kaikessa toiminnassamme.

Kestävä tulevaisuus rakennetaan yhdessä

Kestävä tulevaisuus edellyttää jatkuvaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Kuuntelemme asukkaitamme, keskustelemme viranomaisten kanssa ja toimimme hyvässä hengessä ja yhteistyössä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Otamme myös naapuruston huomioon työmaillamme koko kehityskaaren ajan suunnittelusta aina muuttoon saakka.

Eettiset toimintaohjeet

Bonavan eettiset toimintaohjeet ohjaavat päivittäistä työskentelyämme ja asettavat vähimmäistason kaikelle toiminnallemme. Bonavan yhteistyökumppaneiden tulee noudattaa alihankkijoiden eettisiä toimintaohjeita
 
Teemme jatkuvasti työtä varmistaaksemme vastuullisen ja kestävän toimintamme toteutumisen kaikessa, mitä teemme. Mikäli kuitenkin kuulet tai näet jotain, mikä on ristiriidassa arvojemme tai lain vaatimusten kanssa,  pyydämme sinua kertomaan huolenaiheesi nimettömästi Bonavan SpeakUp-palvelussa. SpeakUp-palvelu toimii osoitteessa www.speakupfeedback.eu/web/thad8u/fi pääsykoodilla 22225.

Talouspakotteita koskevat määräykset

Bonavan yhteistyökumppaneiden tulee noudattaa Bonavan talouspakotteita koskevia määräyksiä.

Työturvallisuus

Työturvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeä asia. Tärkeintä on, että jokainen työmaillamme tai tiloissamme työskentelevä voi työpäivän jälkeen lähteä kotiin terveenä. Tutustu työturvallisuuden toimintaperiaatteisiimme ja ohjeisiimme.

Panostamme kotien ja naapurustojen suunnittelussa alhaiseen energiankulutukseen, sisäilman laatuun, ympäristöystävälliseen rakennusprosessiin sekä terveyden ja ympäristön kannalta fiksuihin materiaalivalintoihin.