Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Kestävä kehitys

Myytävät asunnot Espoo

Arjen vastuuta huomisesta

Ympäristöystävällinen koti on hyväksi sekä sinulle että tuleville sukupolville. Siksi kehitämme naapurustoja, jotka tekevät kestävästä asumisesta helpompaa. Tutkimme uusia teknologioita ja valitsemme materiaalit huolella. Haluamme luoda koteja, jotka ovat ystävällisiä niin asukkaiden kuin koko maapallon kannalta.

Ympäristöystävälliset kodit ja naapurustot

Bonava-kodit ja -naapurustot tekevät ympäristöystävällisestä asumisesta helpompaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että talot rakennetaan resurssiviisaasti ympäristökuormitusta vähentäen. Ennen toiminnan aloittamista teemme jokaiselle työmaallemme ympäristösuunnitelman, joka huomioi työmaan tärkeimmät ympäristönäkökohdat, kuten ympäristövaikutukset, pöly- ja meluasiat, pohjavesien suojelun sekä jätteiden käsittelyn.

Työskentelemme jatkuvasti ilmaston eteen ja olemme sitoutuneet vähentämään päästöjä kaikessa toiminnassamme. Vuodesta 2018 lähtien Bonavan työmaiden energianlähteenä on käytetty tuulivoimaa. Autamme myös asiakkaitamme tekemään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia valintoja ja toteutamme koteja, jotka on rakennettu sekä sinun että maapallon parasta ajatellen.

Vihreät valinnat elävöittävät ympäristöä

Kestävän tulevaisuuden luominen ei kuitenkaan yksin riitä. Siksi katsomme vielä pidemmälle. Kehitämme naapurustoja, joissa on huomioitu sekä yhteiskunnalliset että ympäristöystävälliset arvot. Luomme kotikortteleita, joissa voit asua ja elää parhaalla mahdollisella tavalla perheesi, ystäviesi, naapuriesi ja ympäristösi kanssa. Alan korkeat standardit ja kasvavan kaupungistumisen myötä kohonneet asuntokehittämisen vaatimukset asettavat hyvät raamit toiminnallemme, mutta haluamme tehdä vielä enemmän.

Istutukset ja viheralueet lisäävät asukkaiden hyvinvointia ja ympäröivän luonnon monimuotoisuutta. Viherkeitaat tarjoavat luonnollisen kasvualustan naapuruston eläimille ja kasveille auttaen samalla lämmönsäätelyssä sekä hulevesien ja melun hallinnassa. Lisäksi varmistamme työmailla, että kemikaaleja säilytettään ja käsitellään asianmukaisesti niin, että ne eivät aiheuta ympäristölle tai ihmisille vaaraa.

Panostamme kotien ja naapurustojen suunnittelussa alhaiseen energiankulutukseen, sisäilman laatuun, ympäristöystävälliseen rakennusprosessiin sekä terveyden ja ympäristön kannalta fiksuihin materiaalivalintoihin.

Kestävää myös sisältä

Terveellinen sisäilman laatu on avainasemassa kestävän kodin kannalta. Kaikki kodin ilmanvaihtojärjestelmästä lämmönsäätelyyn ja ikkunoista materiaalivalintoihin vaikuttavat raikkaaseen huoneilmaan. Jokaisella työmaallamme on kosteudenhallintasuunnitelma, jolla varmistetaan riittävät materiaalien säilytys- ja suojaustavat sekä muut tarvittavat toimenpiteet, kuten kuivuminen. Teemme jatkuvaa työtä taataksemme, että Bonava-kodit ja naapurustot ovat terveellisiä asua ja vastaavat myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Eettiset toimintaohjeet

Miten takaamme Bonavan kestävän kehityksen? Meille pitkän tähtäimen menestys on mahdollista vain, jos sitoudumme toimimaan aina arvojemme ja periaatteidemme mukaisesti. Bonavan eettiset toimintaohjeet ohjaavat päivittäistä työskentelyämme ja asettavat vähimmäistason kaikelle toiminnallemme. Myös Bonavan yhteistyökumppaneiden tulee noudattaa alihankkijoiden eettisiä toimintaohjeita

Jotta tämä kaikki olisi mahdollista, kuuntelemme asukkaitamme, keskustelemme viranomaisten kanssa ja toimimme hyvässä hengessä ja yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Otamme myös naapuruston huomioon työmaillamme koko kehityskaaren ajan suunnittelusta aina muuttoon saakka.

Henkilöstön koulutuksen lisäksi olemme luoneet työkaluja, joilla jokainen saa äänensä kuuluviin, jollei asioita tehdä edustamiemme arvojen mukaisesti. Mikäli kuulet tai näet jotain, mikä on ristiriidassa arvojemme kanssa, sinulla on mahdollisuus kertoa huolenaiheesi nimettömästi Bonavan SpeakUp-palvelussa. SpeakUp-palvelu toimii osoitteessa www.speakupfeedback.eu/web/thad8u/fi pääsykoodilla 22225.

Työterveys ja -turvallisuus

Bonavan Suomen työmailla noudatetaan Bonavan työterveys- ja työturvallisuussääntöjä.