Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Tutkimme ja kartoitamme jatkuvasti toimintamme ilmastovaikutuksia. Olemme sitoutuneet vähentämään kasvihuonepäästöjä koko arvoketjussamme 50 prosentilla jokaista rakennettua Bonava-kotia kohden vuoteen 2030 mennessä.

Johdonmukaista ilmastotyötä

Olemme sitoutuneet hillitsemään ilmaston lämpenemisen 1,5 °C asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Siksi olemme asettaneet päästövähennystavoitteet oman organisaatiomme suorille päästöille sekä Bonava-kodin elinkaaren aikaisille päästöille. Haemme kestävyyttä ja kustannustehokkuutta erityisesti vakioitujen, skaalattavissa olevien ratkaisujen kautta.

Bonava Suomen ilmastotyön toimenpideohjelma jakautuu kolmeen osa-alueeseen: energiatehokas asuinkerrostalo, kestävät materiaalit ja suunnitteluratkaisut sekä kestävyyttä edistävä kulttuuri.

Energiatehokas asuinkerrostalo

Kehitämme Bonava-kotien konseptia energiatehokkaammaksi. Etsimme ja otamme käyttöön vähäpäästöisiä tai päästöttömiä energiamuotoja hyödyntäviä ratkaisuja.

Bonava_ilmastoystavallista_asumista_energiatehokas_asuinkerrostalo.jpg

Kestävät materiaalit ja suunnitteluratkaisut

Etsimme uusia kestävämpiä materiaaleja ja suunnitteluratkaisuja rakennukseen sitoutuneen hiilen vähentämiseksi. Kehitämme asumisen päästöjä vähentäviä ratkaisuja.

Bonava_ilmastoystavallista_asumista_kestavat_materiaalit.jpg

Kestävyyttä edistävä kulttuuri

Vähennämme työmaiden ja toimitilojen ilmastovaikutuksia ja etsimme koko henkilöstömme kanssa kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Työskentelemme yhteistyössä kumppaneidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Bonava_ilmastoystavallista_asumista_tyomaakulttuuri.jpg

Yhteisyötä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden eteen

Bonava on Euroopan ensimmäinen asuntorakennuttaja, joka on saanut ilmastotavoitteilleen Science Based Targets -aloitteen (SBTi) hyväksynnän. SBTi on yhteishanke CDP :n, YK:n Global Compact  -yritysvastuualoitteen, maailman luonnonvarainstituutin WRI:n ja maailman luonnonsäätiö WWF:n välillä. Tieteeseen perustuva ilmastotavoite perustuu tieteelliseen laskentamenetelmään. Näin varmistetaan, että yritysten tavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksessa allekirjoitettujen tavoitteiden kanssa.

Kerromme Bonava-konsernin ilmastotyöstä vuosittain vastuullisuusraportissamme.  Lisäksi raportoimme vuosittain ilmastotyöstämme ja sen tuloksista CDP:lle, joka on globaalisti tunnettu organisaatioiden ympäristövaikutusten arvioija.

Bonavan ilmastotavoitteet

Bonava_Ilmastotavoitteet_web.gif