Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Ilmastotyö

Tutkimme ja kartoitamme jatkuvasti toimintamme ilmastovaikutuksia. Olemme sitoutuneet vähentämään kasvihuonepäästöjä koko arvoketjussamme 50 prosentilla jokaista rakennettua Bonava-kotia kohden vuoteen 2030 mennessä.

Johdonmukaista työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Olemme sitoutuneet hillitsemään ilmaston lämpenemisen 1,5 °C asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Siksi olemme asettaneet päästövähennystavoitteet oman organisaatiomme suorille päästöille sekä Bonava-kodin elinkaaren aikaisille päästöille. Haemme kestävyyttä ja kustannustehokkuutta erityisesti vakioitujen, skaalattavissa olevien ratkaisujen kautta.

Bonava Suomen ilmastotyön toimenpideohjelma jakautuu kolmeen osa-alueeseen: energiatehokas asuinkerrostalo, kestävät materiaalit ja suunnitteluratkaisut sekä kestävyyttä edistävä kulttuuri.

Energiatehokas asuinkerrostalo

Kehitämme Bonava-kotien konseptia energiatehokkaammaksi. Etsimme ja otamme käyttöön vähäpäästöisiä tai päästöttömiä energiamuotoja hyödyntäviä ratkaisuja.

Kestävät materiaalit ja suunnitteluratkaisut

Etsimme uusia kestävämpiä materiaaleja ja suunnitteluratkaisuja rakennukseen sitoutuneen hiilen vähentämiseksi. Kehitämme asumisen päästöjä vähentäviä ratkaisuja.

Kestävyyttä edistävä kulttuuri

Vähennämme työmaiden ja toimitilojen ilmastovaikutuksia ja etsimme koko henkilöstömme kanssa kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Työskentelemme yhteistyössä kumppaneidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Yhteisyötä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden eteen

Bonava on Euroopan ensimmäinen asuntorakennuttaja, joka on saanut ilmastotavoitteilleen Science Based Targets -aloitteen (SBTi) hyväksynnän. SBTi on yhteishanke CDP :n, YK:n Global Compact  -yritysvastuualoitteen, maailman luonnonvarainstituutin WRI:n ja maailman luonnonsäätiö WWF:n välillä. Tieteeseen perustuva ilmastotavoite perustuu tieteelliseen laskentamenetelmään. Näin varmistetaan, että yritysten tavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksessa allekirjoitettujen tavoitteiden kanssa.

Kerromme Bonava-konsernin ilmastotyöstä vuosittain kestävän kehityksen raportissamme  Lisäksi raportoimme vuosittain ilmastotyöstämme ja sen tuloksista CDP:lle, joka on globaalisti tunnettu organisaatioiden ympäristövaikutusten arvioija.

 

Bonavan ilmastotavoitteet