Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Bonavan ensimmäiset EU-taksonomian mukaiset asuinkerrostalot valmistuneet

20.12.2023, 09.00

Bonava vastaa kiinteistösijoittajien kasvavaan kiinnostukseen EU-taksonomian kriteerit täyttävien uudisasuinrakennusten suunnittelijana ja rakentajana. Bonavan ensimmäinen taksonomian mukainen asuinkerrostalo valmistui Turkuun jo alkusyksystä ja Kirkkonummelle on valmistunut kaksi kerrostaloa nyt joulukuussa. Hankkeissa on kiinnitetty erityistä huomiota energiatehokkaisiin ja vähäpäästöisiin ratkaisuihin. Kohteiden tilaaja on Taaleri Asuntorahasto VIII. Yhteensä näissä on 169 uutta kotia.

Bonava Suomen ensimmäinen EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian mukainen uudisasuinrakennus on valmistunut Turun Kirstinpuistoon. Taaleri Asuntorahasto VIII:lle toteutetun Turun Solina 9:n rakennustyöt käynnistettiin kesällä 2022, ja Bonava luovutti 76 muuttovalmista kotia Taalerille alkusyksystä 2023.

Bonavalla on rakenteilla Taalerille myös neljä muuta EU-taksonomian kriteerit täyttävää kohdetta. Kirkkonummen Masalaan valmistui joulukuussa kaksi asuinkerrostaloa, joissa on yhteensä 93 uutta kotia. Helsingin Vuosaaressa sijaitsevassa Sitadellin kotikorttelissa on lisäksi rakenteilla kaksi kohdetta, joihin valmistuu yhteensä 220 asuntoa.

EU-taksonomian mukaisuus on ollut enenevässä määrin kiinteistösijoittajien kiinnostuksen kohteena, ja tämä myös on toiminut kehitystyön vauhdittajana meillä Bonavalla. Turun Kirstinpuistoon valmistunut Solina 9 on Bonava Suomen ensimmäinen taksonomian mukainen hanke ja lienee myös aivan ensimmäisiä EU-taksonomian kriteerit täyttäviä asuinkerrostaloja koko Suomessa”, arvioi Bonavan tuote- ja ympäristöpäällikkö Antti Vartiainen.

Rakennussektori tuottaa globaalisti noin 35 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. Rakennetun ympäristön ilmastovaikutuksia pitää pienentää merkittävästi, jotta pidetään kiinni Pariisin sopimuksen pyrkimyksestä rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 celsiusasteeseen. Olemmekin erittäin tyytyväisiä EU-taksonomian kriteerit täyttäviin hankkeisiimme, jotka osoittavat myös sitoutumistamme Net Zero Asset Managers -aloitteen mukaisiin ilmastotavoitteisiin”, sanoo rahaston salkunhoitaja Jan Hellman.

”Bonava on jo usean vuoden ajan tehnyt johdonmukaista työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yhtiö on sitoutunut puolittamaan kasvihuonepäästönsä koko arvoketjussa jokaista rakennettua Bonava-kotia kohden vuoteen 2030 mennessä. ”EU-taksonomia tulee luontevasti mukaan osaksi toimintaamme, sillä tekemisemme on jo valmiiksi korkealla tasolla”, Vartiainen toteaa.

”Rakennesuunnittelussa ja rakennustekniikoissa on huomioitu taksonomian mukaiset kiertotalous- ja resurssitehokkuusvaatimukset. Solina 9:n osalta olemme muun muassa käyneet läpi yhteistyössä toimittajiemme kanssa kaikki rakentamisessa käytetyt materiaalit ja verranneet niitä taksonomian vaatimuksiin. Jätehuolto- ja kierrätyssuunnitelmassa puolestaan varmistettiin, että kierrätysaste rakentamisen aikana oli työmaalla yli 70 %. Toteutamme Kirstinpuiston kaavassa painotettuja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja sekä laadukkaita viheralueita. Hulevesiä, kuten sadevesiä, hyödynnetään korttelipihoille ja puistoihin rakennettavina vesiaiheina. Solina 9, kuten muutkin kohteemme, rakennetaan A-energialuokkaan. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen kriteerien täyttämiseksi rakennukselle on tehty ilmastoriskitarkastelu”, Vartiainen luettelee esimerkkejä taksonomian mukaisuudesta.

Taksonomia ulottuu läpi arvoketjun

Taksonomia vaikuttaa rakentamiseen usealla osa-alueella: mihin rakennetaan ja millaisia materiaaleja ja menetelmiä käytetään.

Taksonomian mukaisuus ulottuu läpi Bonavan arvoketjun maanhankinnasta rakennusprojektin suunnitteluun ja tuotantovaiheeseen eli rakentamisen aikaan. Taksonomian mukaisuuden vaateet otetaan huomioon jo sopivia tontteja etsittäessä ja rakennushankkeen suunnittelun alkuvaiheessa. Bonava-kodit ovat A-energialuokkaa ja siten tukevat ilmastonmuutoksen hillintää, mikä samalla näkyy asukkaille pienempinä käytönaikaisina kustannuksina”, Antti Vartiainen kertoo.

EU-taksonomian kriteerejä on kuusi: ilmastonmuutoksen hillitseminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, vesivarojen ja merten tarjoamien luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu, siirtyminen kiertotalouteen, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen. Green Building Council Finland on luonut Suomen kiinteistöalalle yhdenmukaisia tulkintoja taksonomiaan.

* * *

Bonava on yksi Euroopan johtavista asuntorakennuttajista. Yrityksen toiminta kattaa kokonaisvaltaisen asuntorakennuttamisen ja -kehittämisen tontinhankinnasta hankekehitykseen, uusien kotien suunnitteluun, tuotantoon, markkinointiin, myyntiin ja asiakaspalveluun. Bonavan asiakkaita ovat yksityiset kodinostajat ja sijoittajat. Suomessa Bonava toimii Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

Lue lisää Bonavasta yhtiönä.

* * *

Lisätietoja:
Bonava
Suomi Oy, Leena Majamäki, viestintäpäällikkö p. 040 585 1585, viestinta@bonava.fi
Taaleri Kiinteistöt, Jan Hellman, sijoitusjohtaja, p. 044 544 4445, jan.hellman@taaleri.com