Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Kestävää asumista

Haluamme luoda uusia koteja ja naapurustoja, joiden ilmasto- ja ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet niin rakentamisen kuin asumisen aikana. Alan korkeat standardit ja kasvavan kaupungistumisen myötä kohonneet asuntokehittämisen vaatimukset asettavat hyvät raamit toiminnallemme, mutta haluamme tehdä vielä enemmän.

Kestäviä koteja ja naapurustoja

Uudet Bonava-kodit rakennetaan energiaa ja luonnonvaroja säästäen sekä ympäristökuormitusta vähentäen. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä, vaan katsomme vielä pidemmälle. Kehitämme naapurustoja, joissa on huomioitu sekä yhteiskunnalliset että ekologiset arvot. Luomme kotikortteleita, joissa voit asua ja elää parhaalla mahdollisella tavalla perheesi, ystäviesi, naapuriesi ja ympäristösi kanssa.

Yhteinen vastuu ilmastonmuutoksen hillinnästä

Asuinalueet vaikuttavat ilmastoon ja luontoon globaalisti ja paikallisesti niin rakentamisen kuin asumisen aikana. Toimintamme vaikutusten vuoksi laajat ympäristötoimenpiteet ovat meille hyvin tärkeitä. Olemme sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteeseen, jossa ilmaston lämpeneminen hillitään 1,5 celsiusasteeseen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi teemme aktiivista yhteistyötä kaupunkien ja muiden yhteistyökumppaniemme kanssa. Lue lisää ilmastotyöstämme.

Kestävät Bonava-kodit

Kukoistava naapurusto

Kestävä tulevaisuus rakennetaan yhdessä