Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Kestävät suunnitteluratkaisut

Teemme jatkuvaa työtä edistääksemme kestävää kehitystä sekä taataksemme, että Bonava-kodit ja naapurustot ovat terveellisiä asua ja vastaavat myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Oma koti on merkittävä sijoitus. Suunnittelemme uudet Bonava-kodit siten, että asunnon arvo ja asumisolosuhteet pysyvät hyvinä, vaikka ilmasto ympärillä muuttuu. Kuljemme alan kehityksen kärjessä jokaista uuden asunnon yksityiskohtaa tarkasti harkiten. Kehitämme vakioituja ratkaisuja, joiden avulla saamme vietyä hyvät käytännöt ja kestävät toimintamallit jokaiseen Bonava-kotiin. Kun kestäviä ratkaisuja skaalataan, niiden vaikuttavuus moninkertaistuu. 

Hyvä sisäympäristö on hyvinvoinnin edellytys

Sisäympäristö koostuu monesta osatekijästä, kuten ilmanlaadusta, lämpöoloista, ääniympäristöstä, valaistuksesta sekä tilajärjestelyistä. Hyvä sisäilma taas tarkoittaa hyvää ilmanlaatua, riittävää ilman vaihtuvuutta sekä epäpuhtauksien minimointia. Koska terveellinen sisäilman laatu on avainasemassa kestävän kodin kannalta, kiinnitetään asiaan huomioita jo rakennusvaiheessa. Jokaisella työmaallamme on kosteudenhallintasuunnitelma, jolla varmistetaan riittävät materiaalien säilytys- ja suojaustavat sekä muut tarvittavat toimenpiteet, kuten kuivuminen.

Panostamme kotien ja naapurustojen suunnittelussa vähäpäästöiseen ja tehokkaaseen energiankulutukseen, sisäilman laatuun, ympäristöystävälliseen rakennusprosessiin sekä terveyden ja ympäristön kannalta fiksuihin materiaalivalintoihin. 

Aikaa kestävät ratkaisut 

Jo suunnittelupöydällä ennakoidaan järjestelmien uusittavuus sekä mahdolliset tulevat parannukset tai saneeraukset, jolloin ne on helpompi toteuttaa vielä vuosikymmentenkin päästä. Esimerkiksi talotekniikan sijoittelu ja reititykset suunnitellaan siten, ettei putkia ja johdotuksia uusittaessa tarvitse purkaa koko seinää. 

Kestävät ja turvalliset materiaalit 

Kestävien ja turvallisten materiaalien käyttö on meille ensiarvoisen tärkeää, sekä ympäristön kuormituksen että asiakkaidemme terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Tutkimme ja kartoitamme jatkuvasti uusia materiaaleja, jotka ovat suotuisia sekä asukkaiden että ympäristön kannalta koko elinkaarensa ajan. Hyödynnämme tunnettuja, kolmannen osapuolen ympäristö- ja laatusertifikaatteja varmistaaksemme materiaalien vastuullisuuden.