Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Energiatehokas Bonava-koti

Energiankulutus on asumisen suurin ilmastohaaste. Siksi yksi ensisijaisista tavoitteistamme on luoda tehokkaita rakennuksia, jotka kuluttavat vähemmän luonnonvaroja elinikänsä aikana.

Energiatehokkuus on nykyrakentamisessa jo täysin eri tasolla kuin esimerkiksi vielä 1990-luvulla. Rakennusmääräykset ohjaavat suunnittelua ja asettavat tiukat standardit energiatehokkaalle rakentamiselle. Valitsemme ja kehitämme ratkaisuja, joiden myötä pääsemme energiatehokkuudessa hyvälle tasolle nyt ja tulevaisuudessa. Selvitämme ja kehitämme uusiutuvia energiaratkaisuja tehokkaan kaukolämpöjärjestelmän rinnalla ja tähtäämme A-energialuokkaan kaikissa uusissa rakennushankkeissamme. Lisäksi päivitämme jatkuvasti teknisiä ohjelmiamme ja osaamistamme sekä hyödynnämme ympäristöluokitusjärjestelmiä, jotta olisimme askeleen edellä paikallisia vaatimuksia.  

Energiatodistus kertoo rakennuksen energiatehokkuuden 

Uudisrakentamisessa vuodesta 2008 lähtien käytössä ollut energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen. Energialuokitus uusittiin vuonna 2013 ja se perustuu nykyisin E-lukuun. E-luku määritellään puhtaasti rakennuksen teknisten ominaisuuksien perusteella, jolloin siihen ei pysty vaikuttamaan esimerkiksi omilla energiankäyttötottumuksillaan. Määrittelyssä huomioidaan monenlaisia tekijöitä:  

Arkkitehtuuri: Rakennuksen muoto suunnitellaan aina mahdollisimman hyvin energiaa säästäväksi. 

Ikkunat ja ulkoseinät: Ikkunavalinnoilla varmistetaan mahdollisimman pieni lämpöhukka ja ulkoseinät varustetaan paksuin lämmöneristein. 

Ilmanvaihto: Huolellisella suunnittelulla ja ammattitaitoisella toteutuksella rakennuksista tehdään mahdollisimman tiiviitä. Samalla huolehditaan siitä, että ilmanvaihto on säädetty oikein. Huoneiden poistoilmanlämpö saadaan tehokkaasti talteen. 

Tarkkaa ohjausta: Moderni talotekniikan automaatiojärjestelmä säätää lämmitystä ja asumisolosuhteita jatkuvasti sään ja vuodenaikojen mukaan. Näin pidetään myös kulut kurissa. 

Vedenkulutus: Bonava-koteihin on valittu vettä tehokkaasti käyttävät vesikalusteet. Vedenkulutusta mitataan asuntokohtaisesti. 

Kodinkoneet: Kodinkoneilla on merkittävä osuus asunnon sähkönkulutuksessa. Siksi Bonava-koteihin on valittu energiatehokkaat kodinkoneet. 

Valaistus: Asuntojen ja taloyhtiön yleisten tilojen kiinteisiin valaisimiin on valittu energiatehokkaat led-lamput. Porrashuoneissa liiketunnistimet huolehtivat siitä, etteivät valot pala turhaan.  

Uusiutuvat energiaratkaisut 

Teemme johdonmukaista työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ja olemme ensimmäinen eurooppalainen asuntokehittäjä, joka on saanut tavoitteilleen Science Based Targets -aloitteen hyväksynnän. Olemme sitoutuneet vähentämään 50 prosentilla kasvihuonekaasupäästöjä yrityksen koko arvoketjussa jokaista rakennettua Bonava-kotia kohden vuoteen 2030 mennessä. 

A-energialuokkaan päästäkseen kaikki rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät on täytynyt suunnitella ja hyödyntää erityisen huolellisesti. Rakennukselta edellytetään lisäksi hyvin matalaa energiantarvetta. Mahdollisuus uusiutuvien energialähteiden, kuten esimerkiksi maalämmön hyödyntämiseen ja aurinkosähkön tuotantoon selvitetäänkin aina uusia Bonava-koteja suunniteltaessa. 

Lue lisää kestävistä suunnitteluratkaisuista