Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Maalämpö säästää rahaa ja luontoa

Maalämpö on nopeasti yleistyvä, tehokas ja ympäristöystävällinen energiamuoto. Maalämmön käyttöönotto Bonava-kotitaloissa tarkoittaa asukkaille kustannustehokasta, hintavakaata, paikallista ja vähäpäästöistä energiaa.

Mitä maalämpö on?

Maalämpö hyödyntää nimensä mukaisesti maan lämpöä, tarkemmin sanottuna kallioperään varastoitunutta auringon säteilyenergiaa ja maankuoren sisältä johtuvaa lämpöenergiaa. Hyödyntäen jo olemassa olevaa tutkittua tekniikkaa, maalämpö on toimintavarma ja tulevaisuudessa vahvasti yleistyvä energian lähde.  

Toimintaperiaate lyhykäisyydessään: maaperään porataan kaivoja, jonka kautta vapautuva energia muutetaan talon lämmitysenergiaksi lämpöpumpputekniikan avulla. Kaivojen määrä, syvyys ja paikka mitoitetaan kohdekohtaisesti, mutta lähtökohtaisesti kaivoja tarvitaan useampia, ja ne muodostavat kaivokentäksi kutsutun kokonaisuuden. Monet tekijät vaikuttavat kaivokentän mitoitukseen, kuten maaperä, joka vaikuttaa lämmön varastoitumiseen, pohjavesialueet sekä tontin koko. Muun muassa näistä syistä johtuen maalämpöä ei myöskään ole mahdollista toteuttaa kaikissa kotitaloissa.

Positiiviset ilmastovaikutukset

Maalämpö tarjoaa vähäpäästöisen ja kestävän energiamuodon kodin lämmitykseen lähteeksi. Toimiakseen järjestelmä tarvitsee sähköä. Taloyhtiöllä ollessaan päästötön sähkösopimus, on maalämpö hiilineutraali lämmitysjärjestelmä. Rakennuksen elinkaarenaikaisia ilmastopäästöjä maalämpö pienentää 15–30 prosenttia, riippuen taloyhtiön sähkösopimuksesta sekä talon energiatehokkuudesta. Tämä uusiutuva energiamuoto soveltuu hyvin Suomen haastaviinkin sääolosuhteisiin.

Kohtuulliset asumiskustannukset 

Maalämpö on energiakustannuksiltaan kaukolämpöä edullisempi järjestelmä. Maalämpö on erityisen energiatehokasta, joka pitää lämmityksen kulut alhaisina, erityisesti talvella. Sen lisäksi, että lämpö tuotetaan lähellä, maalämmön vakaa hintakehitys tuo turvaa energian hintojen vaihtelun lisääntyessä tulevaisuudessa. Maalämmön käyttöönotolla on positiivinen vaikutus asunnon arvoon pitkällä aikavälillä sekä jälleenmyyntiarvoon. 

Lue lisää Bonavan ilmastotyöstä. 

Lue lisää kestävistä suunnitteluratkaisuista