Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Energiaa auringosta

Aurinkoenergian käyttö yleistyy jatkuvasti. Ennusteiden mukaan tulevaisuudessa jopa kaksi kolmasosaa päivittäisestä energiatarpeesta saadaan suoraan uusiutuvista energialähteistä. Mahdollisuus niiden hyödyntämiseen selvitetäänkin aina uusia Bonava-koteja suunniteltaessa.

Miten aurinkoenergia voidaan valjastaa hyötykäyttöön 

Aurinko on jättimäinen fuusioreaktori, joka tuottaa energiaa luonnostaan. Auringosta saapuu maapallolle 14.5 sekunnissa yhtä paljon energiaa kuin ihmiskunta käyttää vuorokaudessa. Osa tästä energiamäärästä saadaan kerättyä talteen aurinkopaneeleilla. 

Aurinkopaneeli koostuu useammasta sarjaan kytketystä aurinkokennosta, jotka muuttavat auringon säteilyenergian sähköenergiaksi. Aurinkopaneelijärjestelmässä paneeleita liitetään yhteen riittävä määrä, jotta päästään haluttuun jännitetasoon. Paneelien tehoon vaikuttavat auringon säteilyn teho pinta-alaa kohden, paneelin suunta, kulma ja lämpötila. Aurinkosähkön tuotanto on korkeimmillaan Suomessa maaliskuun ja lokakuun välisenä aikana. 

Aurinkopaneelit kytketään taloyhtiön sähköverkkoon invertterillä, joka muuttaa aurinkopaneelien tuottaman tasajännitteen kiinteistössä käytettäväksi vaihtojännitteeksi. Aurinkosähköä voidaan hyödyntää kaikissa kiinteistön sähkölaitteissa. 

Aurinkoenergia säästää luontoa ja kukkaroa 

Aurinkoenergian käyttö tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä. Kun taloyhtiöllä on oma aurinkovoimala, sähköverkosta ostettavaa sähköä tarvitaan vähemmän. Konkreettinen säästö syntyy sähkö-, sähkönsiirto- sekä verokulujen pienentyessä. Samalla ympäristöystävällinen aurinkoenergia pienentää taloyhtiön hiilijalanjälkeä vähentämällä tarvetta fossiilisten polttoaineiden käytölle. Aurinkoenergia voidaan yhdistää muihin uusiutuviin energialähteisiin, kuten maalämpöön. 

Lue lisää kestävistä suunnitteluratkaisuista