Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Jakamistalous on hyväksi meille ja planeetalle

Vihreät arvot ja johdonmukainen työ ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat tekemisemme keskiössä. Jakamistalous on yksi kestävän elämäntavan ulottuvuus, jossa tavaroita lainataan omistamisen sijaan. Yhteisomistajuutta voidaan nähdä monessa Bonavan yhteisöllisessä naapurustossa.

Jakamistalous haastaa perinteisen käsityksen tavaroiden omistamisesta. Termi tulee englanninkielisistä sanoista sharing economy ja viittaa jakamiseen, vuokraamiseen tai lainaamiseen omistamisen sijaan. 

Teemme Bonavalla jatkuvaa työtä edistääksemme kestävää kehitystä sekä taataksemme, että Bonava-kodeissa ihminen ja ympäristö pääsevät kukoistamaan. Ilmastotyömme on meille ensiarvoisen tärkeää, ja näkyy vahvasti suunnittelutyössämme sekä jo olemassa olevissa naapurustoissamme.  

Miksi omistaa – kun voit lainata? 

Jakamistalouden missio on luonnonvarojen säästäminen ja resurssien tehokkaampi hyödyntäminen. Tähän päästään suosimalla tavaroiden vuokraamista, lainaamista, vaihtamista tai lahjoittamista omistamisen sijaan. Kuluttamista hillitään, ja tavaroista saadaan kaikki tehot irti koko elinkaarensa ajaksi. Näin yhä useampi ihminen pääsee iloitsemaan ja hyötymään monipuolisesti eri tavaroiden käytöstä.  

Esimerkiksi, jos vaikkapa tarvitset painepesuria kaksi kertaa vuodessa: olisiko kestävämpi ajatus vuokrata, lainata tai ostaa pesuri yhdessä useamman ihmisen kanssa, kuin että käytät sitä muutaman kerran ja lopun ajasta pesuri on käyttämättömänä? 

Ekoteon lisäksi jakamistalouden avulla voidaan vahvistaa yhteisöllisyyttä, kuten etätyötilan tai vierashuoneen käyttämisessä. Toimiakseen yhteiskäyttöisyys vaatii yhteisöllisyyttä, jota esimerkiksi käyttämisen ehtojen sopiminen tuo mukanaan.  

Jakamistalous - kerhotiloissa voi viettää aikaa tai vaikka järjestää juhlia.
Jakamistalous - voit majoitta vieraita taloyhtiön yhteisessä vierashuoneessa.
Jakamistalous - yhteistiloissa voi olla etätyöpisteitä.

Hyvin suunniteltu kerhotila toimii niin lastenkutsuilla kuin vaikkapa joogastudiona. Kun taloyhtiöstä löytyy omaan käyttöön varattava vierashuone tai etätyöpisteet, voi ylimääräisestä makuuhuoneesta luopua.

Jakamistalous tarjoaa uudenlaisen ajattelutavan tavaroiden omistamiseen.

Bonava tukee jakamistaloutta 

Perinteinen käsitys siitä, että kaikki pitää omistaa itse, on muuttumassa. Haluamme kannustaa Bonava-kotien asukkaita kestävämpään kuluttamiseen ja yhteisöllisyyden tukemiseen, sillä pysyvät ja isommat muutokset vaativat uudenlaisen ajattelutavan omaksumista. Kestävän kehityksen mukainen elämäntyyli lisää koko naapuruston onnellisuutta ja hyvinvointia, ja on hyväksi sekä asukkaalle että koko yhteisölle.  

Jakamistalous - yhteiset SUP-laidat tuovat iloa kesäpäiviin.
Jakamistalous - yhteistiloina voi olla vaikka pieniä verstaita, jossa pienet korjaustyöt onnistuu helposti.
Jakamistalous - yhteiskäyttöiset autot
Jakamistalous - vietä aikaa ja grillaile naapureiden kanssa.

Yhteisöllisyyden tukeminen on meille Bonavalla sydämen asia. Kehitämme naapurustoja, jotka kannustavat kestäviin elintapoihin jakamistaloutta edistävien ratkaisujen kautta. Tällaisia ratkaisuja ovat esimerkiksi yhteiskäyttöiset autot ja SUP-laudat sekä yhteiset tilat etätyöskentelylle, polkupyörien huollolle, rennolle oleskelulle, kuntoilulle, grillaamiselle tai juhlaville hetkille. Jakamistaloutta voidaan edistää kotitaloissa myös ulkopuolisten palveluntarjoajien avulla, joita ovat esimerkiksi naapureiden yhteydenpitoa avittavat palvelut. Rakennetaan yhdessä vihreämpi arki ja tulevaisuus. 

Lue lisää Bonava-kodeista ja naapurustoista