Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Vastuullisuus osana strategiaa (ESG)

Bonava on sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen. Noudatamme kaikessa toiminnassamme sen ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruption vastaisuutta koskevia periaatteita. Edistämme myös meille olennaisimpia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Vastuullisuusohjelmassamme tunnistetut, liiketoimintamme näkökulmasta keskeisimmät painopistealueet ja niihin liittyvät näkökohdat ohjaavat työskentelyämme.

Bonava_Vastuullisuus osana strategiaa_dia.jpg
 

Ympäristön huomioiminen kaikessa toiminnassa (E)

Rakennetulla ympäristöllä on moninaisia vaikutuksia ympäristöön ja ilmastoon sekä globaalisti että paikallisesti rakentamisesta asumisen aikaan. Olemme sitoutuneet kokonaisvaltaisiin ponnisteluihin tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteidemme (SBT) saavuttamiseksi. Ne ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteeseen pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 °C asteeseen. Tuemme näin osaltamme YK:n kestävän kehityksen tavoitetta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi (SDG13).

Ympäristövastuumme muodostuu rakentamisen keskeisten vaikutusten ympärille. Näiksi olemme tunnistaneet maankäytön muutoksiin liittyvät ympäristövaikutukset, kiertotalouden mukaisen tuotantoprosessin kestävien rakennusmateriaalien käytön sekä energiatehokkuuden. Lue lisää Bonava-konsernin sivuilta >>

Ihmislähtöinen yrityskulttuuri (S)

Pyrimme edistämään jokaisen bonavalaisen ja meille työskentelevän innostusta ja intohimoa työtä kohtaan tarjoamalla turvalliset ja miellyttävät työskentelyolosuhteet, ja Tämä kulttuuri on yrityksemme selkäranka ja edellytys onnellisten naapurustojen rakentamisessa.

Työturvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeä asia. Tärkeintä on, että jokainen työmaillamme tai tiloissamme työskentelevä voi työpäivän jälkeen lähteä kotiin terveenä. Tahtotilamme on, että nolla tapaturmaa ei ole vain tavoite, vaan se on tapa toimia. Tutustu työturvallisuuden toimintaperiaatteisiimme ja ohjeisiimme.

Edistämme YK:n kestävän kehityksen mukaista ihmisarvoisen työn ja kestävän talouskasvun tavoitetta (SDG8) panostamalla erityisesti työturvallisuuteen, arvopohjaiseen johtamiseen sekä monimuotoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Lue lisää Bonava-konsernin sivuilta >>

Huippusuoritukset mahdollistava toimintamalli (G)

Liiketoimintamme menestys perustuu toimintamalliimme ja siihen, että asiakkaamme, sijoittajat, toimittajat, urakoitsijat, viranomaiset ja muut sidosryhmät luottavat meihin. Läpinäkyvä raportointi ja edistymisen mittaaminen, vastuullinen hankinta sekä sisäisen vastuunkannon tukeminen ovat keinoja kaikkien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. Lue lisää Bonava-konsernin sivuilta >>