Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Kestävän kehityksen agenda

Bonava on sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen ja noudattaa kaikessa toiminnassaan sen ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruption vastaisuutta koskevia periaatteita.

Osana yhteiskuntaa

Bonava-konsernin kestävän kehityksen agenda rakentuu neljästä osa-alueesta, joissa on huomioitu liiketoiminnan sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset näkökulmat. Klikkaamalla kuvakkeita voit tutustu osa-alueisiin tarkemmin konsernimme englanninkielisillä sivuilla.

Onnellisia naapurustoja

- Kohtuuhintainen asuminen - Onnelliset naapurustot

Lue lisää

Maapallon suojeleminen

- Kiertotalous rakentamisessa - Kestävä maankäyttö - Tehokkaat rakennukset - Kestävät ja turvalliset materiaalit

Lue lisää

Innostava työpaikka

- Arvojemme mukaiset työolosuhteet - Työterveys ja -turvallisuus - Monimuotoisuus

Lue lisää

Luotettava liiketoiminta

- Vaatimustenmukaisuus - Vastuullinen toimitusketjun hallinta - Veronmaksu - Läpinäkyvyys

Lue lisää