Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Bonavan kaikki omat työmaat Suomessa pyörivät nyt tuulivoimalla

28.12.2018, 09.00

Bonavan globaali kestävän kehityksen tavoite on torjua ilmastonmuutosta ja luoda tehokkaita rakennuksia, jotka kuluttavat vähemmän luonnonvaroja niiden elinkaaren aikana. Rakentamiseen ja asumiseen sitoutuu paljon energiaa ja siitä aiheutuu CO2-päästöjä, joten siksi ympäristötoimenpiteet ovat meille tärkeitä. Bonava Suomessa jo kymmenet omat työmaamme toimivat nyt uusiutuvan EPD-sertifioidun tuulisähkön avulla.

”Vuoden 2019 aikana työmaidemme päästövähennykset tulevat tuulivoiman johdosta olemaan noin 800 000 kg, joka vastaa siis noin 330 talon lämmitystä vuodessa tai yli 1300 yhdensuuntaista kaukolentoa per henkilö. Nämä ovat tärkeitä askeleita, kun tavoitteenamme on luoda tehokkaita rakennuksia, jotka kuluttavat vähemmän luonnonvaroja niiden elinkaaren aikana”, sanoo Riikka Pitkälä, kestävän kehityksen päällikkö, Bonava Suomi Oy.

Asuinalueet vaikuttavat ympäristöön globaalisti ja paikallisesti niin rakentamisen kuin asumisen aikana. Vastuu toiminnan vaikutuksista yhteiskunnassa ei ole vain Bonavan velvollisuus, vaan myös edellytys pitkän tähtäimen kannattavuudelle ja kasvulle.

Pitkälä jatkaa: Bonava haluaa toimia ilmastonmuutosasioissa niin isoissa kuin pienissäkin – ne ovat kaikki yhtä tärkeitä. Yksi tärkeä tekijä on se, että tiedämme työmaidemme sähkönkäytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt, niiden ympäristövaikutukset ja tiedämme myös missä tuulivoimalaitoksissa käyttämämme tuuli on tuotettu”.

Energiankulutus on yksi asumisen suurimmista ilmastohaasteista, johon jokainen voi vaikuttaa pienin arkisin keinoin. Bonava panostaa kotien ja naapurustojen suunnittelussa alhaiseen energiankulutukseen, esimerkiksi jo arkkitehtisuunnittelussa pohditaan huolellisesti rakennuksen muotoa, koska sillä pystytään säästämään lämmityskuluissa, sisäilman laatuun, ympäristöystävälliseen rakennusprosessiin sekä terveyden ja ympäristön kannalta fiksuihin materiaalivalintoihin, kuten energiatehokkaisiin kodinkoneisiin.

Bonava tekee jatkuvaa kehitystyötä täyttääkseen alan korkeat standardit ja kasvavan kaupungistumisen myötä kohonneet asuntokehittämisen vaatimukset. Istutukset ja viheralueet lisäävät myös asukkaiden hyvinvointia ja ympäröivän luonnon monimuotoisuutta Bonavan kehittämissä naapurustoissa.

Lue lisää ympäristöystävällisistä kodeista ja naapurustoista

Lisätietoja: Riikka Pitkälä, kestävän kehityksen päällikkö, Bonava Suomi Oy, puhelin 010 400 2024 ja Joanna Linnermo-Kumpuoja, viestintäpäällikkö, Bonava Suomi Oy, puhelin 010 400 2778 tai viestinta@bonava.fi