Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Bonava ja Kemiran Eläkesäätiö Neliapila ovat allekirjoittaneet esisopimuksen Espoon Finnoossa sijaitsevan maa-alueen kehittämisestä

12.6.2018, 10.01

Bonava Suomi Oy ja Kemiran työntekijöiden Eläkesäätiö Neliapila (Neliapila) ovat 12.6.2018 allekirjoittaneet kiinteistökaupan esisopimuksen, jolla Bonava Suomi Oy alkaa suunnitella ja kehittää yhdessä Neliapilan ja Kemiran kanssa Espoon Finnoossa sijaitsevaa noin 50 000 m2 maa-aluetta asuin- ja toimistokäyttöön. Kiinteistökaupat edellyttävät toteutuakseen asemakaavan muutosta.

Osapuolet tavoittelevat asemakaavan muuttamista asuin- ja toimistokäyttöön yhteisenä tahtotilanaan kehittää Finnoon alueelle monipuolista asuntotarjontaa eri elämänvaiheisiin ja tarpeisiin. Lopulliset tonttikaupat allekirjoitetaan, kun esisopimuksen ehdot ovat täyttyneet ja asemakaavamuutos tulee lainvoimaiseksi.

Neliapilan omistamalla kiinteistöllä sijaitsee Kemiran suurin tutkimuskeskus, jossa työskentelee yli 150 tutkijaa ja asiantuntijaa. Tutkimuskeskus palvelee maailmanlaajuisesti kaikkia Kemiran liiketoiminta-alueita ja sen asiakkaita.

”Kemiran tavoitteena on varmistaa sen strategisesti tärkeimmän tutkimuskeskuksen toiminta pitkällä aikavälillä. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa kokonaan uusi toimitila ja laboratoriotilat nykyiselle tontille”, toteaa Matthew R. Pixton, Kemiran teknologiajohtaja.

”Finnoon alueesta ollaan kehittämässä uudenlaista merikaupunginosaa loistavien liikenneyhteyksien äärellä. Me Bonavalla haluamme osallistua alueen kehittämistyöhön luomalla asumisen, työnteon ja liikkumisen ratkaisuja, jotka ovat mahdollisimman monen saavutettavissa. Bonavan kotikortteli tullaan suunnittelemaan ja rakentamaan vahvasti tulevaisuuteen katsoen ja ottaen huomioon Finnoon alueen rakentuminen pitkällä aikavälillä”, sanoo Juuso Hietanen, toimitusjohtaja, Bonava Suomi Oy.

”Bonava on luotettava kumppani, jonka arvot sopivat hyvin Kemiralle, kuten kestävä kehitys ja resurssitehokkuus. Bonavan ja heidän projektiryhmänsä referenssit antavat uskottavuutta heidän kyvystään toteuttaa hanke sovitusti ja yhdessä Kemiran kanssa osallistua nopeasti kasvavan Espoon kaupungin kehitykseen”, jatkaa Sampo Lahtinen, Kemiran Espoon tutkimus- ja kehityskeskuksen johtaja.

Toteutuessaan Bonavan uusi kotikortteli tarjoaa elämää sykkivän naapuruston, joka yhdistää omistus- ja vuokra-asuntotuotantoa tuhansille uusille asukkaille. Tavoitteena on Bonavan kotikorttelin valmistuminen kokonaisuudessaan vuoteen 2030 mennessä. Osapuolet aloittavat välittömästi neuvottelut Espoon kaupungin kanssa alueen asemakaavan muuttamisesta.

Lisätietoja: Jyri Raunio, yksikönjohtaja, Bonava Suomi Oy, puhelin 010 400 2548 ja Joanna Linnermo-Kumpuoja, viestintäpäällikkö, Bonava Suomi Oy, puhelin 010 400 2778 tai viestinta@bonava.fi, Jari Tolvanen, johtaja, Kemira Oyj, puhelin 050 573 2526