Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Bonavan asuntopohjille erinomainen tulos uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyystutkimuksessa

25.6.2018, 08.00

Uudisasuntorakentamisen EPSI Rating -asiakastyytyväisyystutkimus on julkistettu tänään 25.6.2018. Bonava oli mukana tutkimuksessa nyt toista kertaa. Bonavan asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus nousivat viime vuodesta, samoin imagoon ja odotuksiin liittyvät tekijät. Asiakkaiden kokema palvelunlaatu myös nousi viime vuoden tuloksista ja pysyi koko toimialaan verrattuna keskiarvon tasolla.

”Ottaen huomioon, että Bonava on suhteellisen nuori yritys uudisasuntomarkkinoilla, ovat tulokset mielestäni erittäin rohkaisevia. Asiakkaan ajan tasalla pitäminen ja yhteydenpito heihin ennen ja jälkeen muuttoa on meille ensiarvoisen tärkeää ja siitä olemmekin saaneet hyvää palautetta. Bonava-kotien energiatehokkuus, ympäristöystävällisyys, materiaalit ja varustetaso saavat myös kiitosta ja korkeat arvosanat. Se mikä erityisesti lämmittää on että 94 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä pohjaratkaisujemme toimivuuteen”, kertoo kaupallinen johtaja Virpi Takala Bonavalta.

Yleisesti ottaen uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyys (74,8) on korkealla tasolla vuoden 2017 tapaan. Bonavan asiakastyytyväisyys oli 72,4. Uudisasuntorakentaminen saa tutkimuksen mukaan kiitosta muun muassa aikataulussa pysymisestä, asuntojen pohjaratkaisuista ja asuntojen varustetasosta. Asuntojen virheettömyyteen on puolestaan hyvä panostaa entistä enemmän. Tärkeimpiä asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä on tutkimuksen mukaan yrityksen imago sekä koettu palvelulaatu ja tuotelaatu.

”Bonavalla tuotelaatuun ja virheettömyyteen panostetaan nyt vahvasti. Meillä onkin tänä päivänä paljon viime vuotta enemmän omia ammattilaisia sekä kotien ja naapurustojen suunnittelutyössä, että toisaalta työmailla tuotannon johtamisessa”, jatkaa Takala.

EPSI Ratingin Rakennusteollisuusliiton jäsenyrityksille tekemä tutkimus uudisasuntorakentamisesta selvittää yhtiöiden asiakastyytyväisyyttä. Tutkimuksen kohderyhmä koostuu suomalaisista yksityisasiakkaista, jotka ovat ostaneet uudisasunnon ja asunto on luovutettu vuoden 2017 aikana. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna asunnonostajille 27.3-11.5.2018, ja siihen osallistui 912 asunnonostajaa.

Tutustu Uudisrakentaminen 2018 -tutkimuksen yhteenvetoon täältä: http://www.epsi-finland.org/report/uudisasuntorakentaminen-2018/

Lisätietoja: Virpi Takala, kaupallinen johtaja, Bonava Suomi Oy, puhelin 010 400 2723 ja Joanna Linnermo-Kumpuoja, viestintäpäällikkö, Bonava Suomi Oy, 010 400 2778 tai viestinta@bonava.fi

Joanna Linnermo-Kumpuoja, viestintäpäällikkö, Bonava Suomi Oy, puhelin 040 555 5868, viestinta@bonava.fi