Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Bonava hyväksyttää ensimmäisenä asuntorakennuttajana tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteensa (Science Based Targets)

11.12.2019, 08.00

Bonava on ensimmäinen asuntorakennuttaja Pohjois-Euroopassa, joka hyväksyttää tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteensa, (Science Based Targets initiatives), ilmaston lämpenemisen estämiseksi. Hakemuksessa Bonava sitoutuu vähentämään kokonaisilmastovaikutuksiaan 50 %:lla ja näin edistää osaltaan tavoitetta pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 °C asteeseen. Ilmastotavoitteessaan Bonava sitoutuu samalla vähentämään 50 %:lla kasvihuonekaasupäästöjä yrityksen koko arvoketjussa jokaista rakennettua Bonava-kotia kohden vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 lähtötasoon verrattuna.

”Ilmastotyö on yksi tärkeimmistä Bonavan kestävän kehityksen strategian, Sustainability Agendan, osa-alueista ja otamme sen hyvin vakavasti Bonavassa. Tieteeseen pohjautuva, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoite tukee pitkäjänteistä, kunnianhimoista ja johdonmukaista työtämme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja on erityisen hienoa, että Bonava sitoutuu tähän ensimmäisten joukossa”, sanoo Riikka Pitkälä, kestävän kehityksen päällikkö Bonava Suomi Oy.

Samalla kun YK:n ilmastokokous (COP25) pidetään Madridissa, Bonava sitoutuu tieteeseen pohjautuvaan ilmastotavoitteeseen, Science Based Targets Initiative (SBTi) -aloitteeseen. Vain hieman yli vuosi sitten hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) julkaisi ”Global Warming of 1.5 °C” -erikoisraportin, joka toi esiin tarpeen toimia nopeasti ilmaston lämpenemisen seurausten rajoittamiseksi.

Viimeisen kahden vuoden aikana Bonava on tutkinut ja kartoittanut toimintansa suoria ja epäsuoria ilmastovaikutuksia. Yksi keino ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on yhtiön aikomus kehittää toimintatapoja kohti kiertotaloutta. Lisäksi kehitetään uusia, innovatiivisia rakennusmenetelmiä ja materiaalivalintoja. Muita tapoja vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ovat kestävä maankäyttö ja siirtyminen koko arvoketjun osalta uusiutuvaan energiaan ja polttoaineeseen.

Tieteeseen pohjautuva ilmastotavoite (SBT) on yhteishanke CDP:n (the Carbon Disclosure Project), YK:n yritysvastuualoitteen (UN Global Compact), maailman luonnonvarainstituutin WRI:n (World Resources Institute) ja WWF:n (World Wide Fund for Nature) välillä. Tieteeseen pohjautuva ilmastotavoite perustuu tieteelliseen laskentamenetelmään, jolla varmistetaan, että yritysten tavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksessa allekirjoitettujen tavoitteiden kanssa. Sitoumuskirjeellä Bonava on käynnistänyt hakuprosessin, joka sisältää muodollisen hakemuksen ja hyväksyntäpäätöksen vuoden 2020 aikana.

Lue lisää Bonavan kestävästä kehityksestä: https://www.bonava.fi/tietoa-meista/kestava-kehitys

Tutustu Bonava-konsernin Sustainability agendaan ja tavoitteisiin yhtiön englanninkielisillä sivuilla: https://www.bonava.com/en/sustainability

Lisätietoja: Bonava Suomi Oy, Juuso Hietanen, toimitusjohtaja, puhelin 010 400 2000, Riikka Pitkälä, kestävän kehityksen päällikkö, puhelin 040 721 8627 ja Joanna Linnermo-Kumpuoja, viestintäpäällikkö, puhelin 040 5555868 ja viestinta@bonava.fi

Joanna Linnermo-Kumpuoja, Bonava Suomi Oy, viestintäpäällikkö, puhelin 010 400 2778 tai viestinta@bonava.fi