Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Bonava ja Vahanen Monitoring Services solmivat huoltokirjapalvelujen puitesopimuksen

1.2.2019, 09.00

Yhdessä kehitetty toimintamalli auttaa koko alaa kehittymään entistä kestävämpään suuntaan. Bonava Suomi Oy ja Vahanen Monitoring Services jatkavat monivuotista yhteistyötään uudistetun ja laajennetun huoltokirjapalvelujen puitesopimuksen myötä. Sopimus kattaa kymmeniä Bonavan uudiskohteita.

Huoltokirjan laatiminen on keino varmistaa asuinrakennusten arvon säilyminen sekä huolehtia ennakoivasti sen kunnosta ja käytettävyydestä koko elinkaaren ajan. Ennakoiva huolto ja kunnossapito ovat pitkällä aikavälillä huomattavasti edullisempi ja kestävämpi vaihtoehto kuin kiireellä tehtävät hätäkorjaukset.

Yhteistyö Vahasen kanssa tarjoaa meille laadukkaan ja valmiin prosessin kohteidemme luovuttamiseksi huolella ja riittävin tiedoin niin asukkaille kuin ylläpitäjille sekä asuinrakennusten oikeanlaisen ylläpidon varmistamiseksi”, sanoo laatupäällikkö Sanna Tuononen, Bonava Suomi Oy.

Mittakaavaltaan merkittävä sopimus on meille osoitus aikaisemman yhteistyön pohjalta syntyneestä luottamuksesta. Haluamme auttaa Bonavaa keskittämään palvelujen hankintaansa sekä rakentaa yhdessä kehitettyä toimintamallia koko rakennusalan eduksi. Yhteistyömme vahvistuu aiempien hyvien kokemusten perusteella”, sanoo Vahanen Monitoring Services Oy:n toimitusjohtaja Sami Päivärinta.

Yleensä asuinrakennuksen huoltokirjan laatii rakennusvaiheen organisaatio. Rakennus- ja ylläpitovaiheen välinen siirtymä on ratkaiseva asuinkiinteistön kestävän elinkaaren kannalta. Rakennuksen suunnittelijat ja urakoitsijat tuntevat rakennuksen parhaiten, ja heiltä saatava tieto on ensiarvoisen tärkeää saada rakennuksen ylläpitäjien, käyttäjien ja asukkaiden käyttöön. Huoltokirja toimii viestikapulana tässä siirtymisvaiheessa.

Huoltokirjan käytön opastamisella varmistetaan, että sen sisältö ymmärretään, sitä osataan käyttää ja että ennen kaikkea ollaan tietoisia sen olemassa olosta ja hyödyistä. Huoltokirjan käytön jatkuva seuranta varmistetaan asuinrakennuksen ylläpitovaiheessa, ja poikkeamiin puututaan.

Asuinrakennuksen oikeaoppinen huolto on sekä rakennuttajan että asuinrakennuksen omistajan etu, koska huoltokirjan avulla voidaan vähentää takuuaikaisia virheitä ja huolehtia rakennuksesta sen koko elinkaaren ajan. Toimintamalli on konkreettinen esimerkki siitä, miten rakentamisen aikana syntyvä tieto saatetaan käytännössä asuinrakennuksen ylläpitoon.

Lisätietoja medioille:
Bonava Suomi Oy, Sanna Tuononen, laatupäällikkö, puhelin 010 400 2089 ja Joanna Linnermo-Kumpuoja, viestintäpäällikkö, puhelin 010 400 2778 tai viestinta@bonava.fi. Vahanen Oy, Olli Rautsi tiimipäällikkö, huoltokirjat, puhelin 044 768 8373.