Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Bonavalta uusia kaupunkivilloja Kruunuvuorenrantaan arkkitehtuurikutsukilpailun tuloksena

28.3.2019, 11.00

Bonavan, Helsingin kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) Gunillankallion tontin arkkitehtuurikutsukilpailu on ratkennut – voitokkaita ehdotuksia kaksi erilaista. Bonava käynnisti loppuvuodesta 2018 yhdessä Helsingin kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa arkkitehtuurikutsukilpailun Helsingin Kruunuvuorenrantaan sijoittuvasta Gunillankallion tontista ja kutsui mukaan neljä arkkitehtitoimistoa. Kilpailun on voittanut ARK-house arkkitehdit Oy ehdotuksellaan Kolmipyörä. Kilpailussa jaettiin poikkeuksellisesti myös toinen sija, jolle sijoittui INARO ehdotuksellaan Tango.

Kilpailun tavoitteena oli saada korkeatasoisia, asiakkaille todellista arvoa tuottavia ja toteutettavissa olevia laadukkaita suunnitelmia, joissa kolmen kerrostalon kokonaisuus tuo kaupunkikuvaan kaupunkivillamaisten omakotitalojen väljyyttä ja hengittävyyttä sekä puhuttelee asukkaita yksilöllisyydellään ja yhteisöllisyydellään.  

”Saimme neljä korkeatasoista ja toisistaan poikkeavaa ehdotusta, joissa kallioisen tontin erityispiirteet sekä upea merellinen ja luonnonläheinen ympäristö oli otettu hienosti huomioon. Bonavan Kruunuvuorenrannassa sijaitsevaa Helsingin Aidaa aletaan nyt suunnitella ympäristöä mukaillen ja sitä mahdollisimman paljon säästäen. ARK-housen tiimin ehdotuksessa on monia sellaisia tekijöitä, joita hyödyntämällä varmistamme asiakkaillemme tulevien asuntojen korkeatasoisen kaupunkikuvallisen ja toiminnallisen laadun”, sanoo Matti Kuronen, yksikönjohtaja, Bonava Suomi Oy.

”Kruunuvuorenrannasta rakennetaan kantakaupunkimainen, merellinen ja laadukas asuinalue reilun kolmen kilometrin päähän Kauppatorista. Bonavan ja kaupungin arkkitehtuurikilpailun voittaja, Kolmipyörä-ehdotus, tuo alueelle uudenlaisia, yhteisöllisiä kaupunkivilloja piharakennuksineen ja saunoineen aivan rannan tuntumaan”, sanoo projektinjohtaja Pirjo Sirén Helsingin kaupungilta.

Voittoisasta Kolmipyörä-ehdotuksesta vastasi ARK-house arkkitehdit Oy:n työryhmä, johon kuului Hannu Huttunen, arkkitehti SAFA, professori Pentti Kareoja, arkkitehti SAFA, professori Markku Erholtz, arkkitehti SAFA Pauli Terho, arkkitehti SAFA sekä Jukka Salonen, arkkitehti SAFA ja Jutta Norros, arkkitehti SAFA. Visualisoinnista vastasi Harri Pakarinen, arkkitehti, TaM ja maisemasuunnittelusta Emilia Weckman, maisema-arkkitehti MARK, WE3 Oy.

Kilpailussa jaettiin myös poikkeuksellisesti toinen sija, jolle sijoittui INARO ehdotuksellaan Tango.

INARON työryhmään kuului Sami Heikkinen, arkkitehti SAFA, pääsuunnittelija Emilia Ellilä, arkkitehti SAFA, projektiarkkitehti Antti Haataja, arkkitehti SAFA, projektiarkkitehti Anna-Kaisa Aalto, maisema-arkkitehti MARK, pihasuunnittelu Antti Lehto, arkkitehti SAFA Vesa Humalisto, arkkitehti SADA Anni-Mari Anttola, sekä maisema-arkkitehti Timo Paananen, arkkitehti SADA Valtteri Hautasalo ja arkkitehti yo. Otto Heinonen, arkkitehti yo, visualisointi.

Kilpailuun osallistuivat lisäksi Playa Arkkitehdit Oy ehdotuksellaan Kuuset ja MUUAN Oy ehdotuksellaan On- the-Rocks.

Niina Puumalainen, projektijohtaja ja kilpailun arviointiryhmän puheenjohtaja, Bonava Suomi Oy: ”Kolmipyörä edustaa laadukasta arkkitehtuuria niin kaupunkikuvallisesti, asuntosuunnittelultaan kuin toteutettavuudeltaan. Kilpailussa määritellyn kohderyhmän tarpeet on otettu huomioon onnistuneesti ja Bonava-kotikonsepti on luonteva osa asuntopohjia. Myös yhteisöllinen piharakennus on kaunis ja toimiva. Inaron ehdotus Tango puolestaan oli arkkitehtuurissaan hyvin innovatiivinen ja siksi ansaitsee toisen sijan. Sen arkkitehtonisia innovaatioita voisimme hyvin hyödyntää joissain tulevissa projekteissamme.”

Kilpailun arviointiryhmään kuuluivat Helsingin kaupungilta Kruunuvuorenrannan ja Laajasalon projektinjohtaja Pirjo Siren, Kruunuvuorenranta–Vartiosaari tiimipäällikkö Anu Kuutti, Itäisen lupatiimin päällikkö Salla Mustonen sekä Suomen Arkkitehtiliiton nimeämänä Kirsi Korhonen. Kilpailun arviointiryhmän puheenjohtajana toimi Bonava Suomen projektijohtaja Niina Puumalainen ja arviointiryhmään kuului arkkitehti Kalevi Saarela sekä rakennuttajapäällikkö Juha-Pekka Leppänen. Kilpailusihteerinä toimi Annina Vainio Sitowise Oy:stä.

Bonava rakennuttaa Gunillankallioon tulevaisuudessa Asunto Oy Helsingin Aidan, johon arkkitehtuuri-kutsukilpailun voittajan suunnitteluratkaisuja tullaan sopivilta osin hyödyntämään. Kilpailun kohteena oli Mellinintien länsipuolelle sijoittuva tontti, joka rajautuu pohjoisessa ja lännessä kohti Tahvonlahtea laskevaan Gunillankallion virkistysalueeseen. Helsingin Kruunuvuorenrantaan nousee 2020-luvun puoliväliin mennessä noin 7400 uutta asuntoa, joista Gunillankallion alueelle on jo toteutettu vajaa 1000 asuntoa.

Lisätietoa Bonavan Helsingin Aidasta täältä

Tutustu kilpailuehdotuksiin täältä

Lisätietoja: Niina Puumalainen, projektijohtaja, Bonava Suomi Oy, puhelin 010 4002 192, Joanna Linnermo-Kumpuoja, viestintäpäällikkö, Bonava Suomi Oy, puhelin 010 400 2778 tai viestinta@bonava.fi

Pirjo Siren, projektijohtaja, Kruunuvuorenrannan aluerakentaminen, Helsingin kaupunki, puhelin 09-310 25699, pirjo.siren@hel.fi