Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Bonava jahtaa työturvallisuusvaaroja kansainvälisen työturvallisuuspäivän hengessä

26.4.2019, 08.45

Työturvallisuus on Bonavan kaiken toiminnan ytimessä. Työturvallisuusvisiomme on olla ”Nolla tapaturmaa” -työpaikka. Yksikään projekti ei ole tärkeämpi kuin kaikkien työmailla ja toimistoillamme olevien henkilöiden turvallisuus. Bonava-konserni järjestää niin kutsutun vaarojen metsästyspäivän eli ”Hazard Huntin” kaikissa kahdeksassa toimintamaassaan kansainvälisen työturvallisuuspäivän hengessä.

Bonavalla on selkeä työturvallisuusvisio, johon sen henkilöstö on sitoutunut, ”Nolla tapaturmaa”, joka tarkoittaa, että toiminnastamme ei aiheudu työntekijöillemme vammoja, sairauksia tai tapaturmia ja että mahdollistamme turvallisen ja terveellisen työpaikan.

Näiden asioiden hyväksi Bonavalla työskennellään määrätietoisesti päivittäin. Haluamme, että työntekijämme voivat palata työpäivän päätteeksi kotiin samassa tai paremmassa kunnossa kuin töihin tullessaan. Turvallinen toimintamme kattaa myös yhteistyömme asiakkaidemme, alihankkijoidemme ja yhteistyökumppanimme kanssa.

Tärkeintä on ymmärtää, että työturvallisuus on osa jokapäiväistä toimintaamme ja samalla jokaisen työntekijämme velvollisuus kaikkina vuoden päivinä. Vuosittainen kansainvälinen työturvallisuuspäivä on erinomainen työturvallisuuskeskustelun herättäjä niin toimistoilla kuin työmaillakin ja sen hengessä järjestämme myös oman tapahtumamme. Uudisasuntorakennuttajana me työskentelemme hektisessä ja alati muuttuvassa, joskus jopa riskialttiissa ympäristössä. Olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että kaikki onnettomuudet voidaan estää”, sanoo tuotantojohtaja Ilpo Peltonen, Bonava Suomi Oy.

Bonava Suomessa mahdollisia työturvallisuuteen liittyviä riskitekijöitä havainnoidaan perjantaina 26.4.2019 kaikilla 20 omalla työmaalla ja toimistoilla Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Havaintoja tehdään mahdollisista vaaroista toiminnassamme, esimerkiksi työmailla tällaisia voivat olla putoamisvaarat. Myös työmaiden siisteyteen kiinnitetään huomiota, jotta muun muassa kulkureitit ovat turvallisia. Toimistoilla huomio puolestaan kiinnittyy esimerkiksi varauloskäyntien tyhjinä pitämiseen ja yleiseen toimiston siisteyteen ja turvallisuuteen. Kaikki tehdyt havainnot kerätään Bonavan työturvallisuusjärjestelmään ja poikkeamiin palataan välittömästi.

Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään maailmanlaajuisesti 28.4.2019. Päivän viettoa koordinoi Kansainvälinen työjärjestö ILO, joka täyttää tänä vuonna sata vuotta. Juhlavuoden teemana on "Social Justice, Decent Work".

Kansainvälisestä työturvallisuuspäivästä löydät lisätietoja täältä: http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/index.htm

Lisätietoja: Ilpo Peltonen, tuotantojohtaja, Bonava Suomi Oy, puhelin 010 400 2000 ja Tuija Lönnrot, työturvallisuuspäällikkö, puhelin 010 400 2031 ja Joanna Linnermo-Kumpuoja, viestintäpäällikkö, 010 400 2778 tai viestinta@bonava.fi 

Joanna Linnermo-Kumpuoja, Bonava Suomi Oy, viestintäpäällikkö, puhelin 010 400 2778, ja viestinta@bonava.fi