Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Bonava laajentaa tietomallien (BIM) käyttöä työmaille

31.5.2019, 08.00

Tietomallit (BIM) ovat olleet osa Bonavan toimintatapaa jo yhtiön alkumetreistä lähtien ja nyt niiden käyttöä laajennetaan entisestään työmaille. Muutama kuukausi sitten Bonava pilotoi yhdessä Solibrin kanssa Vermonniityssä uutta työmailla hyödynnettävää tietomallityökalua. Pilottiprojektin nyt lähestyessä loppuaan, Bonava laajentaa tietomallien hyödyntämisen myös muihin projekteihin.

Bonava Suomella on tällä hetkellä noin 60 lisensoitua Solibri-käyttäjää rakenne- ja arkkitehtisuunnittelussa, tietomallikoordinoinnissa sekä hankinnassa ja laskennassa. Lisäksi Solibrin katseluversio on ollut jo käytössä työmailla eri tiimeissä, mukaan lukien työmaapäälliköt ja -insinöörit. Yhteisen pilottijakson jälkeen uusi Solibri Site -versio, joka on kehitetty nimenomaan työmaiden hyödynnettäväksi, mahdollistaa entistä laajemman käytön myös työmailla.

“Työmailla on haluttu hyödyntää tietomalleja yhä enemmän. Solibrin täysversiossa on erinomaisia toiminallisuuksia ja työmaaversion käytössä korostuu kokonaisvaltaisen työnkulun tuen tärkeys. Työmaalle tulevien mallien täytyy olla tarkistettuja ja niin hyvälaatuisia, ettei niitä tarvitse enää työmaalla tarkistaa”, kertoo Bonavan VDC Specialist Olli Salmenranta.

Pilottiprojektissa Bonava otti työmaaversion käyttöön Vermonniityssä, joka on osa suurempaa 6000 asukkaan asuinalueen kehitysprojektia Espoossa. Vermonniityssä Bonavalla on rakennettavanaan uusia kerrostaloja sekä erillinen pysäköintitalo, joista kaksi kerrostaloa sekä pysäköintitalo ovat jo valmistuneet ja luovutettu asuinkäyttöön.

Ennen Solibri-pilotin alkua Bonava järjesti koulutusta työmaatiimille, jolle tietomallien hyödyntäminen työmailla oli uutta. Tähän mennessä tiimi on ottanut työmaaversion vastaan positiivisesti.

Bonavan työmaapäällikkö Tom Helenius: “Työmaa hyötyy tietomallien käytöstä niin rakennusteknisellä kuin tekniikkapuolellakin, erityisesti mitä tulee määrälaskentaan ja muiden tietojen saamiseen mallista. Perinteisesti olemme saaneet tiedoksi vain kuutiot sekä tiedon siitä, mikä tekniikka on kyseessä, mutta esimerkiksi tarkkojen putkimäärien laskeminen on ollut työlästä ja epätarkkaa. Solibrilla kaikki tämä saadaan arvioitua huomattavasti nopeammin, helpommin ja tarkemmin.”

Tulevaisuuden projekteissa Bonava tähtää tietomallien hyödyntämiseen jokaisen projektin alusta lähtien. Näin työmaatiimeillä on mahdollisuus tutustua ohjelmistoon ja tietomalliin ennen kuin varsinainen rakentaminen alkaa.

Bonavan VDC-prosessissa eli virtuaalisessa suunnittelussa ja rakentamisessa (Virtual Design and Construction) tietomallit on suoraan integroitu kustannus- ja määrälaskentaan, joten mallien laatu sekä geometrian että tietosisällön osalta ovat ensisijaisen tärkeitä. Malleista ei ole hyötyä, jos niiden tietosisältö on virheellistä tai puutteellista, joten tietomallien laatu tulee jatkossa entistäkin tärkeämmäksi.

Lue lisää Bonavasta, Pohjois-Euroopan johtavasta asuntorakennuttajasta ja Vermonniityn kotikorttelista

Lue lisää pilottiprojektista Solibrin englanninkielisiltä verkkosivuilta

Lisätietoja: Bonava Suomi Oy, Ilpo Peltonen, tuotantojohtaja, puhelin 040 551 9404 ja Joanna Linnermo-Kumpuoja, viestintäpäällikkö, puhelin 040 555 5868 ja viestinta@bonava.fi