Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Bonava ilmoittaa Suomen toimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyvästä kertaluonteisesta 15 miljoonan euron kustannuksesta

8.1.2020, 09.48

Suomen toimintojensa strategiseen tarkasteluun liittyen Bonava-konserni ilmoittaa kertaluonteisesta 15 miljoonan euron kustannuksesta viimeisellä vuosineljänneksellä.

Konsernin Suomen toimintojen strategisen tarkastelun seurauksena Bonava on päättänyt käynnistää uudelleenjärjestelytoimia kannattavuuden parantamiseksi. Yhtiö suunnittelee yhtenä toimena vetäytymistä Oulun seudulta, jossa tuloskehitys on jo jonkin aikaa ollut heikkoa. Lisäksi Oulun projekteissa alaskirjataan kehityskustannuksia. Tällä hetkellä Bonavalla ei ole yhtään projektia tuotannossa Oulun alueella.

Lisäksi uudelleenjärjestelyihin sisältyy alaskirjauksia, jotka liittyvät toisaalta yhtiön ydinliiketoiminnan ulkopuolelle jäävien kahden tontin kehityskustannuksiin ja toisaalta muualla Suomessa valmistuneisiin projekteihin.  

Osana tarkastelua on kehitetty myös sisäisiä prosesseja, jotka liittyvät tuotannonaloituksiin, kustannusten hallintaan ja projektinjohtamiseen.

Uudelleenjärjestelytoimilla ja volyymin laskulla saattaa olla henkilöstövaikutuksia, jotka voivat johtaa enimmillään 60 työntekijän vähennykseen. Näiden suunnitelmien johdosta Suomessa aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön edustajien kanssa tammikuun puolivälissä. 

Suunnitelmat eivät kosketa Bonava Suomen työmaahenkilöstöä, laskentaa, PKS- ja Helsinki yksiköitä, Tampereen ja Turun projektinjohtajia eivätkä pääkaupunkiseudun ja Turun operatiivista hankintaa. 

Uudelleenjärjestelyihin liittyvä 15 miljoonan euron kustannus ilmoitetaan vuoden 2019 neljännen kvartaalin vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. 

Lisätietoja antavat: Juuso Hietanen, toimitusjohtaja, Bonava Suomi, puhelin: +358 10 400 2000

Louise Tjeder, IR-johtaja, Louise.tjeder@bonava.com, puhelin: +46 70 782 6374

Joanna Linnermo-Kumpuoja, Bonava Suomi Oy, viestintäpäällikkö, puhelin 010 400 2778