Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Bonava mukana Itä-Helsingin keskustan kehittämisessä – ITIS SITI -ehdotus sijoittui toiseksi Helsingin kaupungin ideakilpailussa

5.11.2020, 14.15

Bonavan ja sen yhteistyökumppaneiden kilpailutyö ITIS SITI sijoittui toiselle sijalle Helsingin kaupungin kansainvälisessä idea- ja arkkitehtikilpailussa Itä-Helsingin keskustan kehittämiseksi. Puhoksen ja Puotilan alueet etenevät jatkosuunnitteluun ITIS SITI -ehdotuksen pohjalta.

Helsingin kaupungin järjestämän kansainvälisen idea- ja arkkitehtikilpailun tavoitteena on antaa lähtölaukaus itäisen Helsingin tärkeimmän aluekeskuksen muuttamiselle toiminnoiltaan ja ilmeeltään urbaaniksi keskustaksi. Ideakilpailun kohteena oli Itäkeskuksen keskeisimpien alueiden sekä Puotilan metroaseman seudun suunnittelu. Kilpailun tarkoituksena on löytää innovatiivisia, innostavia ja ilmastonmuutoksen hillintää tukevia ehdotuksia alueen jatkosuunnittelun sekä rakentamisen pohjaksi. Kilpailu järjestettiin yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa.

ITIS SITI täydentää hajanaisen kaupunkirakenteen eheäksi Itä-Helsingin keskustaksi, jossa palvelut ja asuminen kohtaavat. Stoan ja Puhoksen alueen sekä Puotilan metroaseman alueen suunnittelua jatketaan ITIS SITI:n pohjalta.

Helsinki haluaa nivoa kilpailualueen eri osa-alueet yhtenäiseksi ja toimivaksi kaupunkikeskustaksi ja alueelle tavoitellaan nykyistä monipuolisempaa kaupunkirakennetta ja toimintojen sekoittumista. ”Tämä sopii hyvin meidän ajatuksiimme, sillä Bonavan visio on luoda uusia koteja ja onnellisia naapurustoja, joihin ihmiset tuntevat kuuluvansa. Meidän vahvuutemme on asumisen kehittäminen ja ITIS SITI:ssä tämä yhdistyy hienosti arkkitehtien työn kanssa. Bonava haluaa olla mukana kaupunkien pitkäjänteisessä kehittämisessä ja jatkamme nyt innolla työtä itäisen Helsingin jatkosuunnittelussa”, sanoo Bonava Suomen yksikönjohtaja Matti Kuronen.

Kilpailussa huomioitavat Hiilineutraali Helsinki -tavoitteet sopivat myös hyvin yksiin Bonvan tavoitteiden kanssa. Bonava tutkii ja kartoittaa jatkuvasti toimintansa ilmastovaikutuksia ja on sitoutunut vähentämään kokonaisilmastovaikutuksiaan 50 prosentilla jokaista rakennettua Bonava-kotia kohden vuoteen 2030 mennessä.

”Itäkeskuksen erillisten alueiden yhdistymistä tuetaan monin eri keinoin. Esimerkiksi Puhoksen ja Stoan sekä Puotilan alueita yhdistävästä Turunlinnantiestä luodaan pilottikatu, jossa on täydentyvän kaupunkirakenteen lisäksi mahdollista testata useaa erilaista urbaaniin kaupunkiympäristöön sopivaa luontopohjaista ratkaisua hulevesien hallinnasta muuttuviin olosuhteisiin sopeutuvaan kasvillisuuteen ja paikalla viihtyvään eliöstöön”, sanoo kilpailuryhmää luotsannut Mikko Summanen Arkkitehtitoimisto K2S Oy:stä.

ITIS SITI:ä oli laatimassa suunnittelun ja rakentamisen ammattilaisista koottu monipuolinen joukkue. Arkkitehtuurista vastasivat Arkkitehtitoimisto K2S Oy ja Playa Arkkitehdit Oy. Monialaisen työryhmän koordinoijana toimi Suomen Asuntokehitys Oy, muina suunnittelijoina Ramboll Finland Oy, Nomaji Oy ja Jason Bruges Studio Lontoosta. Suunnitelman toteutettavuuden ovat varmistaneet työryhmän rakennuttaja- ja rakentajakumppanit Bonava Suomi Oy, SATO Oyj, Y-säätiö sr, JM-Suomi Oy, EKE-Yhtiöt ja Suure Oy.

Itä-Helsingin keskustan ideakilpailusta voit lukea täältä: https://www.itahelsinginkeskusta.com/

Lisätietoja: Bonava Suomi Oy, Matti Kuronen, yksikönjohtaja, p. 040 576 9105 tai Leena Majamäki, viestintäpäällikkö p. 040 585 1585, viestinta@bonava.fi

Leena Majamäki
Viestintäpäällikkö+358 40 5851585
leena.majamaki@bonava.com