Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Science Based Targets initiative hyväksyi Bonavan ilmastotavoitteet

4.3.2020, 08.45

Bonava on ensimmäinen asuntorakennuttaja Euroopassa, joka on saanut virallisen hyväksynnän ilmastotavoitteisiinsa Science Based Targets initiativesilta (SBTi). Bonava sitoutuu vähentämään kokonaisilmastovaikutuksiaan 50 prosentilla ja näin edistää osaltaan IPCC:n eli hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin tavoitetta pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 °C asteeseen.

Ilmastotavoitteessaan Bonava sitoutuu vähentämään 50 prosentilla kasvihuonekaasupäästöjä yrityksen koko arvoketjussa jokaista rakennettua Bonava-kotia kohden vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 lähtötasoon verrattuna.

Meillä on nyt hyväksytyt tieteelliset tavoitteet, jotta voimme edistää ilmaston lämpenemisen rajoittamista ja pyrimmekin vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi seuraavan vuosikymmenen aikana. Kestävä ja kannattava asuntotuotanto asettaa korkeita vaatimuksia muutokselle ja nyt hyväksytyt tavoitteemme tukevat johdonmukaista työtämme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi”, sanoo Riikka Pitkälä, kestävän kehityksen päällikkö, Bonava Suomi Oy.

Viimeisen kahden vuoden aikana Bonava on tutkinut ja kartoittanut toimintansa suoria ja epäsuoria ilmastovaikutuksia. Yksi keino ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on yhtiön aikomus kehittää toimintatapoja kohti kiertotaloutta. Lisäksi kehitetään uusia, innovatiivisia rakennusmenetelmiä ja materiaalivalintoja. Muita tapoja vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ovat kestävä maankäyttö ja siirtyminen koko arvoketjun osalta uusiutuvaan energiaan ja polttoaineeseen.

Tieteeseen pohjautuva ilmastotavoite (SBT) on yhteishanke CDP:n (the Carbon Disclosure Project), YK:n yritysvastuualoitteen (UN Global Compact), maailman luonnonvarainstituutin WRI:n (World Resources Institute) ja WWF:n (World Wide Fund for Nature) välillä. Tieteeseen pohjautuva ilmastotavoite perustuu tieteelliseen laskentamenetelmään, jolla varmistetaan, että yritysten tavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksessa allekirjoitettujen tavoitteiden kanssa.

Lue lisää Bonavan kestävästä kehityksestä: https://www.bonava.fi/tietoa-meista/kestava-kehitys

Tutustu Bonava-konsernin Sustainability agendaan ja tavoitteisiin yhtiön englanninkielisillä sivuilla: https://www.bonava.com/en/sustainability

Lisätietoja: Bonava Suomi Oy, Juuso Hietanen, toimitusjohtaja, puhelin 010 400 2000, Riikka Pitkälä, kestävän kehityksen päällikkö, puhelin 040 721 8627 ja Joanna Linnermo-Kumpuoja, viestintäpäällikkö, puhelin 040 5555868 ja viestinta@bonava.fi

Joanna Linnermo-Kumpuoja, Bonava Suomi Oy, viestintäpäällikkö, puhelin 010 400 2778 ja viestinta@bonava.fi