Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Bonavan asiakastyytyväisyys pysyi edelleen vahvana – asiakkaiden odotukset ennätyskorkealla

6.4.2020, 07.00

Bonava on ollut mukana EPSI Rating uudisasuntorakentaminen-toimialatutkimuksessa jo neljättä vuotta, ja saanut arvokasta puolueetonta palautetta asiakkailtaan asiakastyytyväisyydestä. Bonavan asiakastyytyväisyys pysyi edelleen vahvana ollen 77,4. Bonava sijoittui lähelle toimialan keskitasoa ja ylitse alan keskiarvon muun muassa tuotelaadussa.

Asiakastyytyväisyyden vahvistuessa, näemme myös asiakkaidemme odotusten nousevan niin Bonava-koteja kuin asiakaspalveluamme kohtaan. Bonavan asiakkaiden odotukset ovatkin toimialalla korkeimmat kaikkiin muihin alan toimijoihin verrattuna. Vaikka tutkimustulokset vahvistavat meidän tehneen määrätietoista työtä asiakastyytyväisyyden parantamisessa, on meillä myös selkeitä kehittämiskohteita, sanoo kaupallinen johtaja Petri Aarnio Bonavalta.

Bonava oli mukana neljättä kertaa EPSI Ratingin asiakastyytyväisyystutkimuksessa, jossa selvitetään uudisasunnon ostajien tyytyväisyyttä rakennusliikkeisiin. Tulokset kirjataan indeksillä 0–100, jossa 75 on erittäin hyvä taso. Alan asiakastyytyväisyysindeksi oli 77,7, mikä tarkoittaa erittäin hyvää tasoa ja on selvästi korkeampi kuin ruotsalaisrakentajien. Bonavan asiakastyytyväisyys pysyi samana kuin viime vuonna. Bonava saa tutkimuksen mukaan kiitosta aikatauluista, materiaalien laaduista, asunnon varustetasosta ja pohjaratkaisuista.

Aarnio jatkaa: ”Uudisasuntorakentamisen haasteista ja alan kokonaisasiakastyytyväisyyden pienestä laskusta huolimatta olemme Bonavalla nostaneet asiakkaidemme kokonaistyytyväisyyttä vuosi toisensa jälkeen toimialan keskiarvoon verrattuna, asiakastyytyväisyyden ollessa erittäin korkealla tasolla. Tavoitteemme on tehdä tasaisesti aina parempaa työtä asiakastyytyväisyyden parissa”.

EPSI Ratingin Rakennusteollisuus RT:n jäsenyrityksille tekemä tutkimus uudisasuntorakentamisesta selvittää yhtiöiden asiakastyytyväisyyden tilaa. Tutkimuksen kohderyhmä koostuu suomalaisista yksityisasiakkaista, jotka ovat ostaneet uudisasunnon ja asunto on luovutettu vuoden 2019 aikana.

Haastateltavat poimittiin satunnaisotantana yritysten asiakasrekistereistä ja Muut-ryhmän osalta kohteiden myynti-ilmoitusten avulla. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna asunnonostajille 15.1-12.2.2020, ja siihen osallistui 891 Suomessa asuvaa asunnonostajaa. Tämän lisäksi yleisväestön luottamus- ja tunnettuustutkimukseen haastateltiin kansallisella satunnaisotannalla 612 Suomessa asuvaa yli 18-vuotiasta. Ruotsin osalta tutkimus toteutettiin satunnaisotannalla vuonna 2019 rakennetun asunnon ostaneiden ja siihen muuttaneiden keskuudesta.

EPSI Uudisasuntorakentaminen 2019 tutkimuksen yhteenveto: http://www.epsi-finland.org/report/uudisasuntorakentaminen-2020/

Lue lisää Rakennusteollisuus RT:n sivuilta: https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankohtaista/Tiedotteet1/2020/uudisasuntorakentamisen-asiakastyytyvaisyys-edella-muita-toimialoja-ja-ruotsia/

Lisätietoja: Petri Aarnio, kaupallinen johtaja, Bonava Suomi Oy, puhelin 010 400 2440 ja Joanna Linnermo-Kumpuoja, viestintäpäällikkö, Bonava Suomi Oy, 010 400 2778 tai viestinta@bonava.fi

Bonava Suomi Oy, Joanna Linnermo-Kumpuoja, viestintäpäällikkö, puhelin 040 555 5868 ja viestinta@bonava.fi