Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Bonavan energiahaaste startupeille: asukkaalle kestävä ratkaisu oman kodin energiankulutuksen hallintaan

24.9.2021, 08.30

Miten kerrostaloasukkaat voisivat hallita oman kotinsa lämpötilaa ja seurata energiankulutusta reaaliaikaisesti ja siten valinnoillaan edistää kestävää asumista? Bonava lähti mukaan Tampereen kaupungin energiahaastekilpailuun, joka kutsuu kasvuyrityksiä mukaan innovoimaan tulevaisuuden energiaratkaisuja. Bonavan tavoitteena on löytää idea tai konsepti, joka voidaan pilotoida rakennusprojektissa ja skaalata tuotantoon laajemminkin.

Bonava on yksi Tampere Energy Challengen haasteenasettajista. Bonavan tavoitteena on löytää ratkaisu, jonka avulla asuinkiinteistöjen asukkailla on mahdollisuus itse hallita oman kotinsa lämpötilaa ja seurata reaaliaikaisesti omaa energiankulutustaan. Ratkaisussa tulee kiinnittää erityistä huomiota paikallisiin, vähähiilisiin energiantuotannon ratkaisuihin.

Asukkaan tulee olla ratkaisun keskiössä – hän voi tse konkreettisesti vaikuttaa kotinsa lämpöolosuhteiden hallintaan. Toteutuksen tulee edistää vähähiilisyyttä joko niin, että lämmitysenergian kulutus laskee tai esimerkiksi siten, että viilennystä lisäävä energiankulutus ei lisää päästöjä. Esimerkiksi kiinteistön aurinkosähköntuotanto voisi yhdistyä asukkaan omaan asuntokohtaiseen jäähdytykseen.

”Kun meille ehdotettiin osallistumista Tampereen energiahaasteeseen, kiinnostuimme heti. Yksi ilmastotyön painopistealueistamme on energiatehokas asuinkerrostalo. Tutkimme ja kartoitamme jatkuvasti erilaisia teknologioita ja etsimme uusia ratkaisuja kestävään rakentamiseen ja asumiseen. Haluamme rohkeasti kokeilla uusia innovaatioita”, kertoo Bonava Suomen yksikönjohtaja Panu Sivula. ”Meille on olennaista löytää ratkaisuja, jotka voidaan vakioida ja skaalata isompaan tuotantoon. Odotamme suurella mielenkiinnolla, millaisia ideoita startupit esittävät. Toivomme, että löytyy niin hyvä ratkaisu, että voimme lähteä pilotoimaan.”

Kestäviä koteja ja naapurustoja

Bonava tutkii ja kartoittaa jatkuvasti toimintansa ilmastovaikutuksia. Ilmastotavoitteessaan Bonava on sitoutunut puolittamaan koko elinkaaren aikaiset päästöt jokaista rakennettua Bonava-kotia kohden vuoteen 2030 mennessä.

Bonavan toiminta kattaa kokonaisvaltaisen asuntorakennuttamisen ja -kehittämisen tontinhankinnasta hankekehitykseen, uusien kotien suunnitteluun, tuotantoon, markkinointiin, myyntiin ja asiakaspalveluun. Yrityksen asiakkaita ovat yksityiset kodinostajat ja sijoittajat. Suomessa Bonava toimii Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

Tampereen energiahaaste

Tampere Energy Challenge -kilpailun organisoivat Tampereen kaupunki ja Business Tampere yhteistyössä Gaia Consultingin kanssa. Kilpailu on osa RECO-hanketta (Resilient Smart City Solutions Ecosystem), jonka tavoitteena on tunnistaa ja ottaa käyttöön parhaat innovaatioiden johtamismallit, joilla luodaan tutkimusorganisaatioiden ja yritysten muodostamia verkostoja energia-, rakennus- ja ICT-sektoreille.
Lue lisää Bonavasta yhtiönä.

Lisätietoja: Bonava Suomi Oy, Anna Kummila, maanhankintapäällikkö, p. 050 568 0424 tai Leena Majamäki, viestintäpäällikkö p. 040 585 1585, viestinta@bonava.fi