Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Bonavan aluekehityshanke Espoon Finnoossa täyteen vauhtiin – asemakaavan muutos sai lainvoiman

22.12.2022, 08.30

Finnoon pohjoisosaan alkaa rakentua ekologinen uusi asuinalue, johon Bonava suunnittelee kaikkiaan 18 asuinkerrostalon kokonaisuutta. Asuntorakentamisoikeutta yhtiön tonteilla on 78 500 kerrosneliömetriä. Bonavan naapuruston kantavia suunnitteluperiaatteita ovat ympäristöystävällinen ja kestävä kaupunkirakentaminen. Espoo kehittää Finnoota energiatehokkaana, kestävän kehityksen mallialueena.

Finnoon pohjoisosaan alkaa rakentua moderni ja ekologinen uusi asuinalue, kun Bonavan aluekehityshanke voidaan nyt käynnistää asemakaavan saatua lainvoiman 21.12.2022.Suunnitelman ensimmäisessä vaiheessa lähtee rakenteille Lounatuulen kotikortteli, joka sijoittuu Finnoon keskustan pohjoisosaan, noin puolen kilometrin päähän joulukuussa 2022 avatusta metroasemasta. Bonava suunnittelee alueelle koteja noin 1 600 asukkaalle.

Uusien kotien ja alueen kantavia suunnitteluperiaatteita ovat ympäristöystävällinen ja kestävä kaupunkirakentaminen sekä tietysti arjen toimivuus ja asumisen mukavuus. Suunnittelussa painottuvat Espoon kaupungin linjauksen mukaisesti kestävää kehitystä tukevat ratkaisut”, kertoo Bonavan projektijohtaja Kimmo Manninen.

Uutta kampusajattelua – koti ja työpaikka lähekkäin

Bonavan aluekehityssuunnitelman taustalla on innovatiivinen kampusajattelu, jossa koti ja työpaikka voivat olla lähekkäin samalla alueella. Bonavan asuntorakentamisoikeus on 78 500 kerrosneliömetriä, josta suunnitellaan rakentuvan 18 asuinkerrostaloa, päiväkoti sekä liiketilaksi toteutettava puistopaviljonki. Toimitilarakentamisoikeutta alueella on 25 000 kerrosneliömetriä. Pysäköinti on keskitetty pääosin asuin- ja toimitilakorttelin yhteiseen pysäköintilaitokseen, jonka katolle tulee koko aluetta palvelevia liikuntatoimintoja. Uuteen naapurustoon sijoittuu myös Finnoon alueen vehreä keskus, noin 1,5 hehtaarin Matroonanpuisto, johon kaupunki suunnittelee ja toteuttaa erilaisia leikki- ja liikuntatoimintoja. Kaupunkimainen Finnoon asuinalue tulee tarjoamaan kodin jopa 17 000 asukkaalle 2030-luvulla.

Ympäristökestävyyttä tukevia ratkaisuja

Espoo tavoittelee Finnoosta kestävän kaupunkirakentamisen edelläkävijää. Rakentamista ohjaavat vähäpäästöiset ja kestävät ratkaisut aina kaavoituksesta energiankäyttöön ja rakennusmateriaaleihin.* Espoo on luonut rakennushankkeille kestävän kehityksen kriteeristön.

Tämä tarkoittaa meille energiatehokkuuden edistämistä, elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen määrittämistä ja esimerkiksi viherkattojen ja talopesuloiden suunnittelua”, Kimmo Manninen luettelee esimerkkejä. ”Bonavalla olemme jo aiemmin tehneet päätöksen A-energialuokasta kaikissa uusissa rakennushankkeissamme, ja jatkamme johdonmukaista työtä kestävien ratkaisujen toteuttamiseksi myös Finnoossa. Selvityksessä ovat muun muassa maalämmön ja aurinkoenergian käytön mahdollisuudet.

Bonava solmi esisopimuksen Kemiran eläkesäätiön kanssa 2018

Bonava ja alueen omistava Kemiran Eläkesäätiö Neliapila allekirjoittivat kiinteistökaupan esisopimuksen vuonna 2018, jolloin yhteiseksi tavoitteeksi asetettiin asemakaavan muuttaminen asuin- ja toimistokäyttöön. Tonttikaupoissa voidaan nyt edetä, kun esisopimuksen ehtona ollut uuden asemakaavan lainvoimaisuus on toteutunut.  

Hienoa, että kaava on nyt vahvistunut ja Kemiran tutkimuskeskuksen uusien laboratorio- ja toimistotilojen rakentaminen päästään aloittamaan alkuvuodesta 2023. Kemiran tutkimuskeskus on sijainnut Finnoossa jo yli 50 vuotta ja sijaitsee jatkossakin, kun muutamme EriCa Green Chemistry Park yritys- ja tiedekeskittymään sen valmistuessa vuoden 2025 aikana”, sanoo Kemiran kiinteistöistä ja investoinneista vastaava johtaja Jari Tolvanen.

Kehittyvä Finnoo

Espoo kehittää Finnoota energiatehokkaana kestävän kehityksen mallialueena, josta tavoitellaan kestävän kaupunkirakentamisen edelläkävijää. Asuntorakentaminen metrokeskuksen läheisyydessä alkoi keväällä 2020, ja uuden kaupunginosan rakentaminen jatkuu läpi 2020-luvun. Katuja, kevyen liikenteen yhteyksiä ja kunnallistekniikkaa rakennetaan kiihtyvään tahtiin sitä mukaa kuin kaavoitusta valmistuu. Koko Finnoon alue on pääosiltaan valmis 2030-luvulla. *

Vuosisadan takaisten karttamerkintöjen mukaan nyt rakenteille lähtevä alue on ollut maastoltaan kallio- ja peltomaata Finnon kartanon kupeessa. Vuonna 1682 kartano merkittiin ratsutilaksi eli rustholliksi. Kartanorakennuksia ei enää ole, mutta tilan historia heijastuu edelleen alueen katujen nimistössä. Sittemmin alue on ollut teollisuuskäytössä. Alueella sijaitsee 1960–70-lukujen taitteessa rakennettu Kemiran nykyinen käytössä oleva tutkimuskeskus.

* Lähde: www.espoo.fi Ekologisuus Finnoossa, Rakentaminen Finnoossa

* * *

Bonavan aluekehityshankkeen faktat

  • Tonttien yhteenlaskettu koko: 2,5 hehtaaria
  • Asuntorakentamisoikeus: 78 500 kerrosneliömetriä.
  • Suunnitteilla 18 asuinkerrostaloa
  • Koteja noin 1 600 asukkaalle
  • Bonava ja Kemiran eläkesäätiö allekirjoittivat kiinteistökaupan esisopimuksen 2018
  • Asemakaavoitus yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa käynnistyi 2018
  • Uusi asemakaava sai lainvoiman 21.12.2022

* * *

Bonava on yksi Euroopan johtavista asuntorakennuttajista. Yrityksen toiminta kattaa kokonaisvaltaisen asuntorakennuttamisen ja -kehittämisen tontinhankinnasta hankekehitykseen, uusien kotien suunnitteluun, tuotantoon, markkinointiin, myyntiin ja asiakaspalveluun. Bonavan asiakkaita ovat yksityiset kodinostajat ja sijoittajat. Suomessa Bonava toimii Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

Lue lisää Bonavasta yhtiönä.

Lisätietoja:

Bonava Suomi Oy, Leena Majamäki, viestintäpäällikkö p. 040 585 1585, viestinta@bonava.fi