Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Bonava Suomi ylsi hyvään tulokseen vaikeassa markkinatilanteessa

8.2.2024, 09.00

Asuntorakennuttaja Bonava kasvatti vuonna 2023 liikevaihtonsa 221 miljoonaan euroon ja teki positiivisen tuloksen, vaikka vuoden aikana uudisasuntojen kysyntä lähes pysähtyi. Onnistumisen avaimet olivat ajoissa aloitettu ennakoiva työ markkinamuutokseen sopeutumiseksi, tiukka kustannusten hallinta sekä tuotannon volyymin painottuminen sijoittajahankkeisiin.

Asuntomarkkinan tilanne jatkui Suomessa vuonna 2023 haastavana uudisasuntojen kysynnän jäädessä erittäin alhaiselle tasolle. Bonava Suomi teki johdonmukaista työtä liiketoiminnan vakauttamiseksi ja toiminnan sopeuttamiseksi vallitsevaan markkinatilanteeseen.

”Hyvän taloudellisen tuloksen saavuttaminen edellytti meiltä strategisia ja operatiivisia muutoksia toiminnassamme. Reagoimme markkinamuutokseen riittävän ajoissa aloittamalla jo syksyllä 2022 kustannusten sopeuttamisen laskevaan volyymiin. Lisäksi jatkoimme edelleen monipuolisella keinovalikoimalla systemaattista projektinhallinnan parantamista. Myynnissä jäätiin tavoitteesta, mutta toteutimme määrätietoisia toimenpiteitä kassavirran parantamiseksi. Voimme iloita olosuhteisiin nähden hyvästä tuloksesta, ja meillä on vahva kassa vuoteen 2024. Samalla on todettava, että viime vuosi oli henkilöstöllemme erittäin vaativa”, sanoo Bonava Suomen toimitusjohtaja Riku Patokoski.

Inflaation ja korkean korkotason seurauksena asuntomarkkinaa leimasi vuonna 2023 heikko kysyntä, mikä oli nähtävissä sekä kuluttaja- että sijoittajamarkkinassa. Bonavalta valmistui Suomessa vuoden aikana 1051 asuntoa, ja yhtiö kasvatti liikevaihtonsa 221 miljoonaan euroon. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Bonava Suomen vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) parani edellisvuoteen verrattuna nousten 9,3 miljoonaan euroon. Liikevoittoprosentti oli 4,2 prosenttia. Tulos vertailukelpoisten erien jälkeen oli 1,4 miljoonaa euroa. Valmiiden myymättömien asuntojen määrä onnistuttiin pitämään olosuhteisiin nähden maltillisella tasolla sen ollessa vuoden lopussa 124.Tuotannossa ollut volyymi painottui vuonna 2023 sijoittajahankkeisiin. Heikon kysynnän ja markkinoiden ylitarjonnan seurauksena uusien rakennushankkeiden aloittamiseen ei ollut riittäviä edellytyksiä vuoden ensimmäisen neljänneksen jälkeen.

”Vaikka kuluttajakysynnässä nähtiin loppuvuodesta hieman piristymistä, markkina on edelleen epävarma ja sekä kuluttaja- että sijoittajakysyntä on heikkoa. Vuonna 2024 keskitämme voimavaramme myynnin vauhdittamiseen ja uusien rakennusprojektien liikkeelle saamiseen. Bonava-konsernin loppuvuodesta 2023 julkistama pitkäaikainen rahoituspaketti antaa meille operatiivista liikkumavaraa. Pitkällä aikavälillä tavoittelemme kestävää liiketoimintavolyymiä sekä kannattavuuden jatkuvaa parantamista. Tähän on edellytykset olemassa, sillä Bonava toimii Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja niissä väestönkasvu jatkuu ja kysyntä uusille kodeille tulee elpymään”, Patokoski arvioi.

Bonava Suomi Oy                                               2023        2022

Liikevaihto, MEUR                                                 220,6        165,6

Liikevoitto (EBIT), vertailukelpoinen, MEUR             9,3           8,3

Liikevoitto (EBIT), %                                                  4,2           5,0

Liikevoitto, MEUR                                                      1,4           8,3
- vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien jälkeen

* * *
Bonava on yksi Euroopan johtavista asuntorakennuttajista. Yrityksen toiminta kattaa asuntorakennuttamisen ja -kehittämisen koko arvoketjun tontinhankinnasta hankekehitykseen, uusien kotien suunnitteluun, tuotantoon, markkinointiin ja myyntiin. Bonavan asiakkaita ovat yksityiset kodinostajat ja sijoittajat. Suomessa Bonava toimii Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

Bonava Suomen luvut, s.12: Bonava Group Year-end Report January-December 2023

Bonava-konsernin lehdistötiedote Bonava's year-end report 2023: Strong cash flow and lower net debt

Lue lisää Bonava Suomesta.

Lisätietoja:

Riku Patokoski, toimitusjohtaja, Bonava Suomi p. 040 510 5475 
Leena Majamäki, viestintäpäällikkö, Bonava Suomi, p. 040 585 1585,
viestinta@bonava.fi