Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Naapurustoraportit

Asuntokehittäjänä etsimme jatkuvasti uusia tapoja suunnitella koteja ja naapurustoja, jotka edistävät onnellisempaa, kestävämpää ja terveellisempää yhteiskuntaa

Tavoitteena onnellinen naapurusto

Jotta voimme saavuttaa tämän tavoitteen, meidän on oikeasti ymmärrettävä, mitä onnelliset naapurustot merkitsevät ihmisille. Siksi käynnistimme vuonna 2017 yhä jatkuvan Happy Quest -tutkimushankkeemme, jossa kysymme markkina-alueillamme asuvilta ihmisiltä, mitä asioita he arvostavat kodeissaan ja naapurustoissaan.

Kun ajatellaan sitä, mikä oikeasti tekee ihmiset onnellisiksi kodeissaan ja naapuristoissaan, tietenkään mikään yksi asia ei tee kaikkia onnelliseksi. Vuosia jatkuneiden tutkimusten aikana olemme kuitenkin tunnistaneet muutamia yhteisiä tekijöitä. Nämä tekijät muodostavat perustan sille, mitä kutsumme Onnellisuuden taloksi*, dataan pohjautuvaksi malliksi onnellisten naapurustojen kehittämiselle. Malli koostuu neljästä elementistä, jossa jokainen elementti edustaa talon yhtä kerrosta. Mallissa onnellisuus kasvaa kerros kerrokselta. Jotta ihmiset voisivat elää mahdollisimman onnellisesti, talon pitää olla kokonainen. Naapuruston tulee tarjota vaivatonta arkea, mielihyvää, mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä merkityksellisyyttä.

Lue tuoreimmasta raportistamme tarkemmin, mitä tämä käytännössä tarkoittaa.