Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Happy Quest

Happy Quest – tutkimus onnellisuudesta naapurustoissa

Onnellisuus on juuri nyt voimakkaasti esillä, ja sitä tutkitaan eri näkökulmista. Ihmiset viettävät valtaosan vapaa-ajastaan omissa naapurustoissaan. Jos onnellisuus saadaan kukoistamaan naapurustoissa, se leviää todennäköisesti myös elämän muille osa-alueille. Niinpä pyrimme kattavan tutkimuksen avulla selvittämään, mitkä tekijät vaikuttavat naapurustojen onnellisuuteen.

Kysyimme kahdeksalla markkina-alueellamme yli 8 500 ihmiseltä, mitä asioita he pitävät tärkeimpänä omassa naapurustossaan. Jokainen on tietysti yksilö, mutta meillä kaikilla on yhteisiä piirteitä. Tutkimuksen mukaan tärkeimmät tekijät naapurustotyytyväisyyden kannalta kaikissa Bonava-maissa ovat turvallisuus, hyvä ilmapiiri ja palveluiden läheisyys.

Happy index

Tutkimuksen tulosten yhteydessä julkaistiin myös Bonavan kehittämä Happy index, naapuruston onnellisuusindeksi (0–100). Indeksi lasketaan useasta naapurustossa viihtymiseen liittyvästä kysymyksestä. Nyt tehdyn tutkimuksen mukaan suomalaiset olivat 82 indeksipisteellään Bonava-maiden tyytyväisimpiä ja onnellisimpia naapurustoissaan.

Tutkimustulosten mukaan naapuruston onnellisuus kehittyy pala palalta, aivan kuten rakennettava talokin. Siksi kehitimme selitysmallin, onnellisuuden talon, joka havainnollistaa naapuruston onnellisuuden kehittymistä neljän elementin avulla. Ne ovat toiminnallisuus, tunnetaso, yhteisöllisyys ja merkityksellisyys. Näistä jokainen on talossa oma kerroksensa. Mallissa onnellisuus kasvaa alhaalta ylöspäin, kerros kerrokselta.

Toiminnallisuus

Arkielämän toiminnot ovat niitä asioita, joista valitetaan omille ystäville – esimerkiksi jos pyykinpesuun on vaikea järjestää aikaa tai jos pysäköintipaikkaa on hankala löytää läheltä kotia. Tällaiset tavalliset asiat voivat häiritä elämässä ja lopulta aiheuttaa vahinkoa naapuruston onnellisuuden perustalle.

Tunnetaso

Terveellinen elämäntapa johtaa onnelliseen elämäntapaan. Terveellisen elämäntavan tärkeimpiä ja korostetuimpia osatekijöitä on liikunta. Keho, mieli ja ympäristö eivät ole toisistaan erillisiä, vaan ne vaikuttavat sekä toisiinsa että onnellisuuden kokonaistasoon.

Happy Quest -tutkimuksen tulosten kärjessä ovat luonto ja rauhallisuus. Vehreys voikin vähentää stressiä, edistää luovuutta ja selkeää ajattelua sekä lisätä hyvinvointia.

Happy Quest -onnelliset naapurustot

Katso video yhteenkuuluvuudesta ja onnellisista naapurustoista

Yhteisöllisyys

Naapurustoissa naapurit ovat myös mahdollisia ystäviä. Jotta ystävyyssuhteita voi syntyä, on tärkeää, että ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi ja kokevat tulevansa hyväksytyksi omana itsenään. Hyvään alkuun voi päästä yhteisellä tekemisellä.

Sosiaalisen kanssakäymisen yhtenä edellytyksenä ovat sopivat fyysiset tilat. Asiantuntijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, miten tärkeitä kodin ulkopuoliset yhteistilat ja kohtaamispaikat ovat kaupungeissa, kerrostalokortteleissa ja naapurustoissa. Niiden ansiosta sosiaalisuus, rauhallisuus ja onnellisuus todennäköisemmin lisääntyvät

Merkityksellisyys

Naapuruston paras onnellisuustaso voidaan saavuttaa, kun pyykit hoituvat hyvin, terveyttä edistävät rutiinit toimivat ja aikaa jää myös sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Onnellisimmat ihmiset haluavat osaltaan tehdä naapurustosta entistä paremman. He järjestävät sosiaalisia tapahtumia, kierrättävät aktiivisesti ja tekevät lumityöt ikäihmisten puolesta. He myös toimivat yhdistävänä tekijänä koko naapurustossa.

Samalla kun maailma käy yhä globaalimmaksi ja individualistisemmaksi, yksilöillä on tilaisuus vaikuttaa asioihin – mahdollisuus saada aikaan näkyvä muutos, parantaa omaa ja ympärillä olevien ihmisten hyvinvointia ja osallistua entistä kestävämmän yhteiskunnan luomiseen.

Miten sinä lisäisit naapurustosi merkityksellisyyttä?