Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Uusi elämä turvavarusteille

Miten turvallisuuskulttuuri, kiertotalous ja päiväkodit liittyvät yhteen? Iloinen tapahtumasarja sai alkunsa, kun erä Bonavan turvakypäriä saavutti käyttöikänsä.

Toisen roska on toisen aarre

Ilmastotavoitteessaan Bonava sitoutuu vähentämään toimintansa kokonaisilmastovaikutuksiaan 50 prosentilla ja näin edistämään osaltaan ilmaston lämpenemisen pysäyttämistä 1,5 °C asteeseen. Yksi keino tämän saavuttamiseksi on toimintatapojen kehittäminen kohti kiertotaloutta ja ylimääräisen jätteen vähentäminen kierrättämällä käyttökelposet tavarat eteenpäin uudelleen.

Kuten monelle muullekin käyttöesineelle, myös turvavarusteille on määritelty käyttöikä. Näin kävi myös erälle Bonavan turvakypäriä. 

− Kypärän valmistaja määrittelee tuotteelleen käyttöiän. Yleisesti käyttöikä vaihtelee 4–10 vuoden välillä, Bonavan työturvallisuuspäällikkö Marko Kuukkanen kertoo.

Bonavalle työturvallisuus on ensiarvoisen tärkeää, joten käyttöikänsä saavuttaneet kypärät oli poistettava käytöstä.

− Tiedustelimme uusien Bonava-kotien naapurustojen päiväkodeilta, löytyisikö kypärille käyttöä lasten askarteluissa ja leikeissä, ja iloksemme saimme lukuisia kiinnostuneita vastauksia. Kaikkiaan kypäriä toimitettiin neljään päiväkotiin pääkaupunkiseudulle: Lipunkantajanpolun päiväkotiin, Päiväkoti Ilomäkeen, Päiväkoti Borgströminmäkeen sekä Päiväkoti Yliskylään, Bonavan asiakaspalvelupäällikkö Maria Mänttäri iloitsee.

Uusi elämä turvavarusteille - Bonavan työturvallisuuskulttuuri - varusteet kiertoon.

Työturvallisuuspäällikön vierailu viritti keskustelua turvallisuudesta

Työturvallisuuspäällikkö Marko Kuukkanen toimitti kypärät henkilökohtaisesti Laajasalon uusien Bonava-kotien naapurustossa sijaitsevaan Päiväkoti Yliskylään, jossa esikoululaiset olivat viettäneet turvallisuusteemaviikkoja jo etukäteen.

Vierailu toteutettiin päiväkodin pihalla teeman mukaan turvavälejä noudattaen. Turvavarustukseen pukeutunut Kuukkanen kertoi lapsille turvallisuuden tärkeydestä niin työmaalla kuin jokaisen lapsen ja aikuisen arjessa. Keskustelua virisi erityisesti huomioliiveistä ja kypäristä, jotka olivat lapsille hyvinkin tuttuja muun muassa talven luisteluhetkistä ja päiväkodin retkiltä.

Innostus ei jäänyt yhteen päivään, vaan kypärät ovat päässeet hyötykäyttöön eri-ikäisten lasten puuhasteluissa. Turvavarusteena kypäriä ei enää voi käyttää, mutta lapset keksivät mitä mielikuvituksellisimpia käyttötarkoituksia niille.

− Otimme kypärät heti käyttöön ja ne ovat edelleenkin lasten saatavilla eri leikeissä. Niitä tuli koko taloon mahtavan paljon, joten jätimme osan kypäristä myös alakerran pienemmillekin lapsille, päiväkodista viestitetään.

Uusi elämä turvavarusteille - Bonavan työturvallisuuskulttuuri - Laajasalon päiväkoti.
Uusi elämä turvavarusteille - Bonavan työturvallisuuskulttuuri  - vanhat kypärät kiertoon.
Uusi elämä turvavarusteille - Bonavan työturvallisuuskulttuuri - turvavarusteet kiertoon.

Turvallisessa työympäristössä rakentuu hyviä koteja ja parempaa elämää

Turvallisuus koskettaa kaikkia, ei vain työmaita. Kuukkanen kertoo, että työturvallisuuskulttuuria on kartoitettu Bonavalla, ja se koetaan korkeaksi. Turvallisuuskulttuuri pitää sisällään arvot, asenteen, organisaation sitoutumisen sekä paljon pieniä viitteitä, jotka kuvastavat, miten yrityksessä toimitaan.

− Bonavalla turvallisuus näkyy esimerkiksi välittämisenä. Välitämme asiakkaistamme ja kaikista yhteistyökumppaneistamme. Tämä näkyy muun muassa turvallisuusvaatimuksissa ja opastamisen tasossa.
Työturvallisuus varmistetaan hyvällä, monivaiheisella riskiarvioinnilla ja vaarojen tunnistamisella sekä työnsuunnittelulla ja -valvonnalla.

− Eli tunnistamme riskit, suunnittelemme niiden ennaltaehkäisyn ja valvomme, että suunnitelmia noudatetaan.
Turvallisuuskulttuuri on läsnä myös Päiväkoti Yliskylän lasten arjessa, joka on saanut nyt aivan uudenlaisen mausteen:

− Katselemme jatkossa retkillämme työmaa-alueita eri silmillä.