Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Bonavan ilmastotavoite

Johdonmukaista työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Tutkimme ja kartoitamme jatkuvasti toimintamme ilmastovaikutuksia. Sitoudumme vähentämään kokonaisilmastovaikutuksiamme 50 prosentilla ja näin edistämään osaltamme ilmaston lämpenemisen pysäyttämistä 1,5 °C asteeseen.

Virallisesti hyväksytty ilmastotavoite

Bonava on Euroopan ensimmäinen asuntorakennuttaja, joka on saanut virallisen hyväksynnän ilmastotavoitteisiinsa Science Based Targets initiativesilta (SBTi). Sitoudumme vähentämään kokonaisilmastovaikutuksiamme 50 prosentilla ja näin edistämään osaltamme IPCC:n eli hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin tavoitetta pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 °C asteeseen. Ilmastotavoitteessamme sitoudumme vähentämään 50 prosentilla kasvihuonekaasupäästöjä koko arvoketjussamme jokaista rakennettua Bonava-kotia kohden vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 lähtötasoon verrattuna.

Meillä on nyt hyväksytyt tieteelliset tavoitteet, jotta voimme edistää ilmaston lämpenemisen rajoittamista ja pyrimmekin vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi seuraavan vuosikymmenen aikana. Kestävä ja kannattava asuntotuotanto asettaa korkeita vaatimuksia muutokselle ja nyt hyväksytyt tavoitteemme tukevat johdonmukaista työtämme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Kohti kiertotaloutta

Tutkimme ja kartoitamme jatkuvasti toimintamme suoria ja epäsuoria ilmastovaikutuksia. Yksi keino ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on aikomuksemme kehittää toimintatapojamme kohti kiertotaloutta sekä isoissa että pienissä asioissa. Kierrätämme käyttökelposet tavarat eteenpäin uudelleen käytettäväksi. Tällä varmistamme, ettemme aiheuta ylimääräistä jätettä tai hukkaa resursseja.

Tämän lisäksi kehitämme uusia, innovatiivisia rakennusmenetelmiä ja materiaalivalintoja. Muita tapoja vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ovat esimerkiksi kestävä maankäyttö ja siirtyminen koko arvoketjun osalta uusiutuvaan energiaan ja polttoaineeseen.

Yhteisyötä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden eteen

Tieteeseen pohjautuva ilmastotavoite on yhteishanke CDP:n (the Carbon Disclosure Project), YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen, maailman luonnonvarainstituutin WRI:n (World Resources Institute) ja WWF:n (World Wide Fund for Nature) välillä. Ilmastotavoite perustuu tieteelliseen laskentamenetelmään, jolla varmistetaan, että yritysten tavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksessa allekirjoitettujen tavoitteiden kanssa.

Kestävä kehitys Bonava-kotien arjessa

Haluamme luoda uusia koteja ja naapurustoja, joiden ilmastovaikutukset ovat mahdollisimman pienet niin rakentamisen kuin asumisen aikana. Voimme vaikuttaa kestävään kehitykseen monin tavoin – myös pienin arkisin keinoin. Lue, miksi uusi Bonava-koti on turvallinen ostaa ja terveellinen asua.