Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Olemme asettaneet päästövähennystavoitteet oman organisaatiomme suorille päästöille sekä Bonava-kodin elinkaaren aikaisille päästöille. Olemme ensimmäinen eurooppalainen asuntokehittäjä, jonka ilmastotavoitteet ovat saaneet hyväksynnän Science Based Target -aloitteelta. Haemme ympäristökestävyyttä erityisesti vakioitujen, skaalattavissa olevien ratkaisujen kautta.

Tehokkaita rakennuksia – vähemmän energiaa ja materiaaleja

Bonava Suomen ilmastotyön toimenpideohjelma jakaantuu kolmeen osa-alueeseen: energiatehokas asuinkerrostalo, kestävät materiaalit ja suunnitteluratkaisut sekä kestävyyttä edistävä kulttuuri.

Vastuullisuusohjelmamme mukaisesti vähähiilisten ratkaisujen kartoituksen ja käyttöönoton lisäksi edistämme tuotannon kiertotalousmalleja, kestävää maankäyttöä sekä kestävien ja vaarattomien materiaalien käyttöä. Pyrimme rakentamaan tehokkaita rakennuksia, jotka kuluttavat vähemmän luonnonvaroja elinkaarensa aikana – niin energiaa kuin materiaaleja. Voidaksemme edistää strategiaamme ja kestävyystavoitteitamme, päivitämme jatkuvasti teknisiä ohjelmiamme ja osaamistamme.

Ympäristöluokitusjärjestelmät ja kestävyyden viitekehykset osana asuntokehittämistä

Erilaiset ympäristömerkinnät, -luokitukset ja -sertifikaatit toimivat työkaluna varmistaessamme, että ympäristötoimemme ovat korkeatasoisia ja parhaiden käytäntöjen mukaisia. Toteutamme asiakkaillemme erilaisten ympäristöluokitusjärjestelmien vaatimuksia heidän niin halutessaan.

Lisäksi kehitämme rakennusprojektejamme vastaamaan EU:n kestävän kehityksen kriteeristöön (EU-taksonomia). Tavoitteenamme on lisätä vihreän rahoituksen piiriin kuuluvien hankkeiden määrää.

Energiatehokkuus ja uusiutuvat energiamuodot 

Tavoitteemme on parantaa energiatehokkuutta ja edistää vähähiilisten ratkaisujen käyttöönottoa. Tutkimme jatkuvasti kestäviä ja tehokkaita energiaratkaisuja ja toteutamme niitä projekteissa aina mahdollisuuksien mukaan.  Kaikki uudet rakennushankkeemme tulevat A-energialuokkaan. Haluamme lisäksi mahdollistaa Bonava-kotien asukkaille ympäristöystävälliset energiaratkaisut. Esimerkiksi yhdistämällä maalämmön kiinteistösähköä tuottaviin aurinkopaneeleihin voidaan käytönaikaisia energiankulutuksen päästöjä vähentää merkittävästi.