Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Bonavan eettiset toimintaohjeet

Bonava on sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen, ja noudatamme kaikessa toiminnassamme sen ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruption vastaisuutta koskevia periaatteita.

Edistämme myös meille olennaisimpia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Vastuullisuusohjelmassamme tunnistetut, liiketoimintamme näkökulmasta keskeisimmät painopistealueet ja niihin liittyvät näkökohdat ohjaavat työskentelyämme. Tutustu Bonavan eettisiin toimintaohjeisiin. Bonavan yhteistyökumppaneiden tulee noudattaa alihankkijoiden eettisiä toimintaohjeita

SpeakUP

Jos kuulet tai näet jotain, mikä on ristiriidassa Bonavan arvojen, eettisten toimintaohjeiden tai lain vaatimusten kanssa, pyydämme sinua kertomaan huolenaiheesi nimettömästi Bonavan SpeakUp-palvelussa. Valitse kieli ja anna käyttökoodiksi 22225.