Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Green living

Kestävää kehitystä kodikkaasti

Uusi Bonava-koti on turvallinen ostaa ja terveellinen asua, sillä asuntojen suunnittelua ja rakentamista ohjaavat useat lait ja määräykset. Kuljemme aina alan kehityksen kärjessä jokaista rakentamisen ratkaisua ja asunnon yksityiskohtaa tarkasti harkiten.

Pieniä suuria tekoja

Energiankulutus on asumisen suurin ilmastohaaste. Siksi olemme valinneet yhdeksi painopisteeksemme energiansäästön. Valitsemme ja kehitämme ratkaisuja, joiden myötä pääsemme energiatehokkuudessa hyvälle tasolle. Voimme vaikuttaa kestävään kehitykseen monin tavoin – myös pienin arkisin keinoin.

Arkkitehtuuri: Rakennuksen muoto suunnitellaan aina mahdollisimman hyvin energiaa säästäväksi.

Ikkunat ja ulkoseinät: Ikkunavalinnoilla varmistetaan mahdollisimman pieni lämpöhukka ja ulkoseinät varustetaan paksuin lämmöneristein.

Ilmanvaihto: Huolellisella suunnittelulla ja ammattitaitoisella toteutuksella rakennuksista tehdään mahdollisimman tiiviitä. Samalla huolehditaan siitä, että ilmanvaihto on säädetty oikein. Huoneiden poistoilmanlämpö saadaan tehokkaasti talteen.

Kaukolämpö: Uudet Bonava-kodit liitetään kaukolämpöverkkoon. Sähköntuotantolaitoksien ylimääräinen lauhdelämpö käytetään ekotehokkaasti kaukolämpöverkossa. 

Tarkkaa ohjausta: Modernin talotekniikan automaatiojärjestelmän ansiosta lämmitysjärjestelmä voidaan säätää oikeaksi esimerkiksi vuodenaikojen vaihtuessa. Näin pidetään kulut kurissa.

Vedenkulutus: Vedenkulutusta mitataan asuntokohtaisesti ja hanat kuluttavat vettä säästeliäästi.

Kodinkoneet: Myös kodinkoneilla on merkittävä osuus asunnon sähkönkulutuksessa. Bonava-koteihin on valittu energiatehokkaat kodinkoneet.

Terveellinen sisäympäristö

Hyvä sisäympäristö on hyvinvoinnin edellytys. Sisäympäristö koostuu monesta osatekijästä, kuten ilmanlaadusta, lämpöoloista, ääniympäristöstä, valaistuksesta sekä tilajärjestelyistä. Hyvä sisäilma tarkoittaa hyvää ilmanlaatua, riittävää ilman vaihtuvuutta sekä epäpuhtauksien minimointia.
Uusissa Bonava-kodeissa onkin huomioitu terveellisen sisäilman tekijät ilmanvaihdosta lämmitysjärjestelmiin. Annamme asukkaille myös opastusta uusien asuntojen turvalliseen ja terveelliseen käyttöön.  

Uuden kodin osto