Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Kestävä Bonava-koti

Teemme jatkuvaa työtä edistääksemme kestävää kehitystä sekä taataksemme, että Bonava-kodit ja naapurustot ovat terveellisiä asua ja vastaavat myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Kestävät suunnitteluratkaisut

Oma koti on merkittävä sijoitus. Suunnittelemme uudet Bonava-kodit siten, että asunnon arvo ja asumisolosuhteet pysyvät hyvinä, vaikka ilmasto ympärillä muuttuu. Kuljemme alan kehityksen kärjessä jokaista uuden asunnon yksityiskohtaa tarkasti harkiten. Kehitämme vakioituja ratkaisuja, joiden avulla saamme vietyä hyvät käytännöt ja kestävät toimintamallit jokaiseen Bonava-kotiin. Kun kestäviä ratkaisuja skaalataan, niiden vaikuttavuus moninkertaistuu.

Hyvä sisäympäristö on hyvinvoinnin edellytys. Sisäympäristö koostuu monesta osatekijästä, kuten ilmanlaadusta, lämpöoloista, ääniympäristöstä, valaistuksesta sekä tilajärjestelyistä. Hyvä sisäilma taas tarkoittaa hyvää ilmanlaatua, riittävää ilman vaihtuvuutta sekä epäpuhtauksien minimointia. Koska terveellinen sisäilman laatu on avainasemassa kestävän kodin kannalta, jokaisella työmaallamme on kosteudenhallintasuunnitelma, jolla varmistetaan riittävät materiaalien säilytys- ja suojaustavat sekä muut tarvittavat toimenpiteet, kuten kuivuminen.

Panostamme kotien ja naapurustojen suunnittelussa vähäpäästöiseen ja tehokkaaseen energiankulutukseen, sisäilman laatuun, ympäristöystävälliseen rakennusprosessiin sekä terveyden ja ympäristön kannalta fiksuihin materiaalivalintoihin.

Kestävät ja turvalliset materiaalit

Kestävien ja turvallisten materiaalien käyttö on meille ensiarvoisen tärkeää, sekä ympäristön kuormituksen että asiakkaidemme terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Tutkimme ja kartoitamme jatkuvasti uusia materiaaleja, jotka ovat suotuisia sekä asukkaiden että ympäristön kannalta koko elinkaarensa ajan. Hyödynnämme tunnettuja, kolmannen osapuolen ympäristö- ja laatusertifikaatteja varmistaaksemme materiaalien vastuullisuuden.

Energiatehokkuus

Energiankulutus on asumisen suurin ilmastohaaste. Siksi yksi ensisijaisista tavoitteistamme on luoda tehokkaita rakennuksia, jotka kuluttavat vähemmän luonnonvaroja elinikänsä aikana. Valitsemme ja kehitämme ratkaisuja, joiden myötä pääsemme energiatehokkuudessa hyvälle tasolle nyt ja tulevaisuudessa. Selvitämme ja kehitämme uusiutuvia energiaratkaisuja tehokkaan kaukolämpöjärjestelmän rinnalla ja tähtäämme A-energialuokkaan kaikissa uusissa rakennushankkeissamme. Lisäksi päivitämme jatkuvasti teknisiä ohjelmiamme ja osaamistamme sekä hyödynnämme ympäristöluokitusjärjestelmiä, jotta olisimme askeleen edellä paikallisia vaatimuksia. Työmaidemme energianlähteenä on käytetty tuulivoimaa vuodesta 2018 lähtien.

Arkkitehtuuri: Rakennuksen muoto suunnitellaan aina mahdollisimman hyvin energiaa säästäväksi.

Ikkunat ja ulkoseinät: Ikkunavalinnoilla varmistetaan mahdollisimman pieni lämpöhukka ja ulkoseinät varustetaan paksuin lämmöneristein.

Ilmanvaihto: Huolellisella suunnittelulla ja ammattitaitoisella toteutuksella rakennuksista tehdään mahdollisimman tiiviitä. Samalla huolehditaan siitä, että ilmanvaihto on säädetty oikein. Huoneiden poistoilmanlämpö saadaan tehokkaasti talteen.

Tarkkaa ohjausta: Moderni talotekniikan automaatiojärjestelmä säätää lämmitystä ja asumisolosuhteita jatkuvasti sään ja vuodenaikojen mukaan. Näin pidetään myös kulut kurissa.

Vedenkulutus: Bonava-koteihin on valittu vettä tehokkaasti käyttävät vesikalusteet. Vedenkulutusta mitataan asuntokohtaisesti.

Kodinkoneet: Kodinkoneilla on merkittävä osuus asunnon sähkönkulutuksessa. Siksi Bonava-koteihin on valittu energiatehokkaat kodinkoneet.

Kestävää arkea

Voimme vaikuttaa kestävään kehitykseen monin tavoin – myös pienin arkisin keinoin. Uusissa Bonava-kodeissa ja naapurustoissa on helppo elää kestävästi. Panostamme esimerkiksi kierrätysmahdollisuuksiin, kannustamme jakamistalouteen ja yhteiskäyttöisyyteen sekä autamme asukkaita tekemään valintoja, jotka vaikuttavat ympäristöömme positiivisesti. Useimpien uudiskohteidemme jokaisella autopaikalla on valmius sähköauton lataamiseen. Lisäksi tuemme päästötöntä liikkumista suunnittelemalla pyöränsäilytystiloista käytännöllisiä ja turvallisia sekä mahdollisuuksien mukaan myös erilliset tilat polkupyörien huoltoon ja pesuun.

Kestävät kodit ja naapurustot

Kestävä tulevaisuus rakennetaan yhdessä