Tarkista, että selaimesi on ajan tasalla. Suosittelemme, että käytät tuettujen selainten uusimpia versioita turvallisen ja sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Bonava.fi toimii parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Safari, Firefox, Edge

Puu rakennusmateriaalina

Puurakentaminen – usein kysyttyä

Tiesitkö tämän puukerrostaloista ja puusta rakennusmateriaalina? Asiantuntijat vastaavat yleisimpiin puurakentamista koskeviin kysymyksiin.

Ekologinen puukerrostalo on ajankohtainen ja houkutteleva vaihtoehto, mutta puu rakennusmateriaalina herättää myös kysymyksiä. Lue asiantuntijoiden vastaukset yleisimpiin kysymyksiin puurakentamisesta.

Miten puukerrostalot suojataan tulipaloilta?

Puu mielletään helposti palavaksi materiaaliksi ja ajatus puukerrostalosta saattaa herättää huolen paloturvallisuudesta. Huoleen ei kuitenkaan ole syytä. Puukerrostalojen paloturvallisuusmääräykset ovat tiukat, ja talot suojataan automaattisilla palonsammutusjärjestelmillä, sprinklereillä. Tulipalo saa sekä puu- että betonitaloissa useimmiten alkunsa irtaimistosta tai tekstiileistä. Puiset rakenteet eivät roihahda nopeasti palamaan vaan hiiltyvät tulipalon sattuessa hitaasti. Sprinklereillä tulipalo saadaan nopeasti kuriin.

Kasteleeko sammutusvesi kodin ja irtaimiston kokonaan?

Ei kastele. Automaattisen palonsammutusjärjestelmän suuttimet aukeavat kohdistetusti siellä, mistä palo on saanut alkunsa. Suutin ei myöskään ruiskuta vettä valtoimenaan ja hallitsematta. Sammutusjärjestelmä muodostaa vedestä paineella vesisumua, joka sammuttaa palon tehokkaasti pienellä vesimäärällä. Koti ja irtaimisto eivät kastu tarpeettomasti.

Homehtuuko puukerrostalo helpommin kuin betonitalo?

Mikrobikasvustoa voi syntyä mihin tahansa materiaaliin, kun olosuhteet ovat kasvulle suotuisat. Home tarvitsee kasvaakseen sopivan lämpötilan, riittävästi kosteutta ja orgaanista ravintoa. Jos jokin näistä tekijöistä puuttuu, mikrobit eivät pysty lisääntymään. Kun huolehditaan siitä, että rakenteet pysyvät kuivana, puu on muiden rakennusmateriaalien tavoin turvassa homeelta. Lisäksi Bonavan uudiskohteen seinärakenne on kokonaisuudessaan hengittävä, eikä sitä ole suljettu muovikerroksilla.

Miten puukerrostalo suojataan kosteudelta rakentamisen aikana?

Puukerrostalot rakennetaan sääsuojan alla. Bonavan uudiskohteessa koko rakennus peitetään suurella teltalla, jonka suojassa talo voidaan rakentaa täysin kuivissa olosuhteissa.

Kuinka vältetään vesi- ja vuotovahinkoihin liittyvät ongelmat?

Putkivuodon tai vesivahingon sattuessa on tärkeää korjata vaurio ja kuivata kostuneet rakenteet asianmukaisesti. Puu- ja betonirakenteet ovat molemmat kuivattavissa, ja vuotovahingot pystytään korjaamaan. Uudessa talossa putkivuodon riski on tietenkin pienempi kuin talossa, jonka putkilla on jo ikää.

Miten puu kestää sadetta ja kosteaa säätä?

Seinä joutuu luonnollisesti alttiiksi sääolosuhteille, joten oikeanlainen pinnoitus ja ohjeiden mukainen huolto on tärkeää, aivan kuten puujulkisivuisissa omakotitaloissa. Kun puuta käytetään ulkoseinämateriaalina, ulkopinnan taakse jätetään myös ilmarako, jotta seinä pääsee kuivumaan.

Tuleeko puukerrostalon huolto kalliiksi?

Kaikki julkisivumateriaalit vaativat huoltoa. Puuverhoilu kaipaa huoltomaalausta useammin kuin kivijulkisivu uusimista, mutta huoltomaalauksen kustannukset ovat vain murto-osa julkisivuremontin kustannuksista. Vaikka puuverhous uusittaisiin vuosikymmenten kuluttua kokonaan, uusiminen on huomattavasti edullisempaa kuin tiiliverhoillun tai sandwich-elementtitalon julkisivun uusiminen. Huoltoväli on siis puutalossa pienempi, mutta pitkällä aikavälillä puukerrostalon puujulkisivun huolto tulee todennäköisesti edullisemmaksi.

Ovatko puukerrostalon rakennuskustannukset suuremmat, ja vaikuttaako tämä asunnon hintaan?

Rungon osuus kokonaiskustannuksista on puukerrostalossa jonkin verran suurempi kuin betonitalossa, sillä sääsuojaus aiheuttaa hieman lisäkustannuksia. Myös automaattinen palonsammutusjärjestelmä lisää kustannuksia. Nämä muodostavat kuitenkin vain osan rakennuskustannuksista, ja kokonaisuudessa ero puu- ja betonitalon rakennuskustannuksissa jää pieneksi. Myyntihinnassa ero ei näy.

Puukerrostalot ovat Suomessa uutta. Kestävätkö ne vuosikymmeniä?

Suomessa puukerrostalojen rakentaminen on suhteellisen tuoretta, mutta kaikkialla näin ei ole. Esimerkiksi Norjan Tromssassa vuonojen rannat ovat täynnä puukerrostaloja, vaikka sääolosuhteet ovat siellä hyvin ankarat. Suomessa talot eivät joudu niin kovalle rasitukselle, ja puukerrostalorakentaminen sopii varmasti myös meidän sääolosuhteisiimme.

Onko puurakentaminen ekologisempaa kuin betonirakentaminen?

Puukerrostalon hiilijalanjälki on merkittävästi pienempi kuin betonikerrostalon. Cleanwood-hankkeen mukaan betonitalon hiilijalanjälki on 75 % suurempi kuin vastaavan puutalon. Tällä perusteella puurakentaminen on betonirakentamista ekologisempaa.

Kuinka äänieristys toimii puukerrostalossa?

Monella on muistoja puisesta omakotitalosta, jossa välipohja tömisee lasten leikkiessä. Puukerrostalon äänimaailma ei kuitenkaan muistuta lainkaan omakotitalojen äänimaailmaa, vaan sen äänieristys täyttää samat määräykset kuin betonitalojen äänieristys. Akustiikaltaan puukerrostalo on betonitaloa pehmeämpi.

Poikkeavatko puukerrostalon takuuehdot betonitalojen ehdoista?

Eivät poikkea. Puukerrostaloja koskevat täysin samat vastuu- ja takuuehdot kuin muista materiaaleista rakennettuja taloja.

Näkyykö puu talon sisätiloissa?

Turun Lyhdynkantajan uusien Bonava-kotien sisätiloissa puu näkyy vahvasti sekä seinäpinnoissa että porraskäytävässä. Puukerrostaloja rakennetaan myös niin, että puu ei näy sisätiloissa, mutta Turun Lyhdynkantajassa ulkoseinät on toteutettu siten, että puun tunnelma on voitu tuoda myös sisätiloihin.

 


Kysymyksiin vastasivat Bonavan asiantuntijat projekti-insinööri Jaakko Heinonen, myyntineuvottelija Minna Salonen ja projektijohtaja Timo Veijalainen.